Förnyelse av körkort

Den 1 december 2010 trädde nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort.

Svenska körkort är normalt giltiga i tio år. Ett svenskt körkort ska också förnyas om det har förstörts, kommit bort eller om någon uppgift i det ändrats. Vid förnyelse av ett körkort gäller följande beroende på var du är permanent bosatt.

Personer som är registrerade som utflyttade från Sverige och är bosatta i ett land inom EES:
Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES*) får inte längre förnya sitt svenska körkort i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i det land där du är permanent bosatt.

Den som bor i Tyskland ska vända sig till Führerscheinstelle på bosättningsorten för att ersätta det svenska körkort med ett tyskt. Tänk på att byta det svenska körkortet mot ett tyskt innan det svenska går ut. Adresser till Führerscheinstelle hittas i Kraftfahrts-Bundesamts förteckning:
Führerscheinstelle

Om körkortet har hunnit gå ut innan du ansöker om ett nytt måste du kontakta Transportstyrelsen och begära att få en utskrift ur körkortsregistret.

Personer som är permanent bosatta i Sverige
Personer som är folkbokförda i Sverige men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får fortfarande förnya sitt svenska körkort. Den som befinner sig i Tyskland kan vända sig till ambassaden i Berlin för att få ansökningshandlingar. Man fyller själv i blanketten och postar den tillsammans med ett foto till Transportstyrelsen i Sverige.

Ytterligare information om ansökningsförfarandet finns på Körkortsportalen webbplats:
Körkortsportalen

När det nya körkortet är färdigt kan man få det skickat till ambassaden eller till något av Sverige konsulat. Kom ihåg att i ansökan ange var du önskar hämta ut körkortet samt dina kontaktuppgifter. Observera att en expeditionsavgift på antingen EUR 43,- eller EUR 16,- tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

Personer som är permanent bosatta utanför EES:
Den som är permanent bosatt i en stat utanför EES kan förnya sitt svenska körkort i Sverige. En ansökan görs skriftligen, och tillsammans med ansökan ska en handling skickas med som visar att du är permanent bosatt i en stat utanför EES. Du kan även använda intygsedeln på ansökningsblanketten.

* EES-staterna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


Senast uppdaterad: Mars 2016