Pass och ID-kort för vuxna

 • Mer pass2

  Pass och Nationellt ID-kort Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen

Lagen innebär i korthet att:

 • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
 • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas
 • giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år

Ansökan om pass och nationella ID-kort kan göras vid polismyndighet i Sverige, på Sveriges ambassad i Berlin eller annan valfri svensk ambassad som är passmyndighet. Man måste komma personligen för att fotograferas i en speciell fotostation, lämna fingeravtryck och skriva under.

Ansökan på polismyndighet i Sverige
Avgiften för att söka om pass och nationella ID-kort vid polismyndighet i Sverige är SEK 350,- för pass och SEK 400,- för nationellt ID-kort. Den som söker i Sverige, men inte kan vänta på sitt pass/ID-kort, kan be att resehandlingen sänds till ambassaden i Berlin som även kan vidarebefordra den till något av de 12 svenska honorärkonsulaten i Tyskland.

En avgift om EUR 15,- tillkommer vid utlämning i Tyskland + EUR 3,- i portokostnad om resehandlingen hämtas på ett av konsulaten. Dessa avgifter betalas direkt till ambassaden respektive konsulatet vid utlämnandet. OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning. Information om vad som krävs vid ansökan vid polismyndighet i Sverige samt för tidsbokning finns på polisens webbplats:
Polisens webbplats

Ansökan på Sveriges ambassad i Berlin
Avgiften för att söka om pass eller nationellt ID-kort på Sveriges ambassad i Berlin är EUR 142,- per resehandling. Vid ansökan på Sveriges ambassad i Berlin måste en tid bokas i förväg för en måndag, onsdag eller fredag kl. 09.00-12.00 eller måndag kl. 14.00-16.00. Tiden bokas i det elektroniska tidsbokningssystemet online:
Online-tidsbokning

Följande handlingar måste tas med vid ansökan om pass/ID-kort:

 • Blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap”. Blanketten är obligatorisk för samtliga som ansöker om pass och ID-kort i utlandet och ska vara ifylld när man kommer till ambassaden för att undvika förseningar. Blanketten hittas i höger spalt.
 • Intyg från tysk folkbokföringsmyndighet (Meldeamt) för personer som flyttat från Sverige före 1 juli 2001 eller som aldrig har bott i Sverige. Uppgift om ditt medborgarskap (Staatsangehörigkeit) måste framgå. Intyget får inte vara äldre än en månad när ansökan görs.
 • Den som aldrig har bott i Sverige och har fyllt 22 år måste visa upp ett intyg om att svenskt medborgarskap inte har förlorats. Ytterligare information finns under rubriken "Medborgarskap":
  Medborgarskap
 • Giltig legitimation måste visas upp vid ansökningstillfället. Om giltig legitimation (svenskt eller tyskt pass, nationellt ID-kort eller Personalausweis, svenskt eller tyskt körkort) inte kan visas upp, måste en anhörig eller vän följa med som kan intyga sökandens identitet. Intygsgivaren måste visa upp giltig legitimation.
 • Om det giltiga passet har tappats eller blivit stulet måste dessutom en polisanmälan visas upp.

Avgiften om EUR 142,- (+ EUR 3,- i portoavgift för den som önskar hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat) betalas antingen med tyskt EC-kort eller genom förskottsbetalning till ambassadens bankkonto, se nedan. Kreditkort accepteras ej. I undantagsfall kan även kontant betalning ske vid ansökningstillfället.

För den som vill hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat tillkommer en utlämningsavgift om EUR 15,- som betalas direkt till konsulatet vid utlämningen.

Ambassadens bankkonto:

Schwedische Botschaft
IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
BIC/SWIFT: COBADEFF

 

Senast uppdaterad: Januari 2018