Provisoriskt pass

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen

Lagändringen innebär i korthet att:

 • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
 • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas
 • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år.

Den som hastigt måste resa och saknar en giltig resehandling kan ansöka om ett provisoriskt pass för den aktuella resan. Detta kan utfärdas för längst sju månader. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i bokform är maskinläsbara, medan en utlandsmyndighet endast kan utfärda provisoriska pass som ett papper i A4-format. Den sökande måste själv kontrollera om det land man ska resa till godkänner provisoriska pass utfärdade i A4-format.

Avgiften för ett provisoriskt pass är EUR 162,-. Avgiften betalas direkt vid ansökningstillfället med tyskt EC-kort eller kontant. Kreditkort accepteras ej.
OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning.

Om man ansöker om ett provisoriskt pass vid ett konsulat som inte är passmyndighet vidarebefordras ansökan till ambassaden i Berlin för utfärdande. Honorärkonsulaten i Frankfurt am Main, Hamburg och München kan själva utfärda provisoriska pass.

Följande handlingar krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

 • Blanketten "Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap", som ska vara ifylld när man kommer till ambassaden/konsulatet för att undvika väntetid. Blanketten finns i höger spalt.
 • Bekräftelse på bokad resa.
 • Polisrapport eller ärendenummer hos polisen om passet är stulet/borttappat.
 • Giltig fotolegitimation, om möjligt, för att styrka din identitet.
 • Ifylld ansökningsblankett "Ansökan om provisoriskt pass" om ansökan görs hos något honorärkonsulat. Blanketten finns i höger spalt.
 • 2 aktuella foton om ansökan görs hos något honorärkonsulat.

För minderåriga (under 18 år) behövs även:

 • Person- eller samordningsnummer.
 • Person- eller födelsebevis (Geburtsurkunde) där båda föräldrarnas namn framgår.
 • Blanketten ”Vårdnadshavarens medgivande” ska vara daterad och undertecknad av båda föräldrarna och bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol, eller om barnet är bosatt i Sverige ett svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår. Blanketten finns i höger spalt.
 • Föräldrarna måste styrka sina identiteter med giltig fotolegitimation.

 

Senast uppdaterad: November 2016