Pass och ID-kort för barn

 • Pass15

  Pass Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen

Lagen innebär i korthet att:

 • svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod
 • vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas
 • giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år

Denna information gäller endast minderåriga (under 18 år) som redan har tilldelats person- eller samordningsnummer.

För barn som ännu inte har fått något samordningsnummer, se ”Registrering barn (namnanmälan)”:
Registrering barn (namnanmälan)

Ansökan om pass och nationella ID-kort kan göras vid polismyndighet i Sverige, på Sveriges ambassad i Berlin eller annan valfri svensk ambassad som är passmyndighet. Barnet måste närvara personligen för att fotograferas i en speciell fotostation och – för barn över 6 år – lämna fingeravtryck.

Ansökan vid polismyndighet i Sverige
Avgiften för att söka om pass och nationellt ID-kort vid polismyndighet i Sverige är SEK 350,- för pass och SEK 400,- för nationellt ID-kort. Den som söker i Sverige men inte kan vänta på passet/ID-kortet, kan be att resehandlingen sänds till ambassaden i Berlin som även kan vidarebefordra den till något av de 12 svenska honorärkonsulaten i Tyskland.

En avgift om EUR 15,- tillkommer vid utlämning i Tyskland + EUR 3,- i portokostnad om resehandlingen hämtas på ett av konsulaten. Dessa avgifter betalas direkt till ambassaden respektive konsulatet vid utlämnandet.  OBS! Honorärkonsulaten tar endast emot kontant betalning. Information om vad som krävs vid ansökan hos polismyndighet i Sverige finns på polisens webbplats:
Polisens webbplats

Ansökan på Sveriges ambassad i Berlin
Avgiften för att söka om pass och/eller nationellt ID-kort på Sveriges ambassad i Berlin är EUR 142,- per resehandling. Vid ansökan på Sveriges ambassad i Berlin måste en tid bokas i förväg för en måndag, onsdag eller fredag kl. 09.00-12.00 eller måndag kl. 14.00-16.00. Tiden bokas i det elektroniska tidsbokningssystemet online:
Online-tidsbokning

Följande handlingar måste tas med vid ansökan om pass/ID-kort för minderåriga:

 • Blanketten ”Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap”. Blanketten är obligatorisk för samtliga som ansöker om pass och ID-kort i utlandet och ska vara ifylld när man kommer till ambassaden för att undvika väntetid. Blanketten finns i höger spalt.
 • Intyg från tysk folkbokföringsmyndighet (Meldeamt) om barnet har flyttat från Sverige före 1 juli 2001 eller aldrig har bott i Sverige. Uppgift om barnets medborgarskap (Staatsangehörigkeit) måste framgå. I det fall ett intyg inte kan fås för barnet, ska ett intyg för den svenska föräldern tas med där medborgarskapet framgår. Intyget får inte vara äldre än en månad när ansökan görs.
 • Blanketten ”Vårdnadshavares medgivande” ska vara daterad och undertecknad av båda vårdnadshavarna och bevittnad av två ojäviga personer (ej släktingar). Om båda vårdnadshavarna är närvarande vid passansökan kan bevittningen ske på ambassaden. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol, eller om barnet är bosatt i Sverige ett svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår. Blanketten hittas i höger spalt.

Dessutom krävs:

 • Personbevis om barnet är fött eller någon gång har varit bosatt i Sverige. Personbevis beställs hos Skatteverket, tel. 0046-8-564 851 60, och får inte vara äldre än en månad när ansökan görs.
 • Födelsebevis (Geburtsurkunde) om barnet är fött utanför Sverige.
 • Båda vårdnadshavares giltiga pass eller nationella ID-kort i original.
 • Barnet måste personligen komma till ambassaden med minst en vårdnadshavare för att ansöka om pass eller ID-kort.

Avgiften om EUR 142,- (+ EUR 3,- i portoavgift för den som önskar hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat) betalas antingen med tyskt EC-kort eller genom förskottsbetalning till ambassadens bankkonto, se nedan. Kreditkort accepteras ej. I undantagsfall kan även kontant betalning ske vid ansökningstillfället.

För den som vill hämta resehandlingen på ett honorärkonsulat tillkommer en utlämningsavgift om EUR 15,- som betalas direkt till konsulatet vid utlämningen.

Ambassadens bankkonto:
Schwedische Botschaft Berlin
IBAN: DE82 1004 0000 0266 2161 01
BIC/SWIFT: COBADEFFXXX

 

Senast uppdaterad: Januari 2018