Praktik på ambassaden

Ambassaden i Berlin erbjuder praktikplatser under höst- och vårterminerna, vanligtvis med start i september respektive januari. För praktik hösten 2018 inleds processen under februari.

Praktikperioden omfattar en termin eller 20 veckor och är på heltid. Kunskaper i tyska krävs.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Praktikantplatserna utannonseras på Regeringens hemsida  i mars och september/oktober under "lediga tjänster" på följande länk.

http://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/student-och-praktik/praktik-inom-utrikesforvaltningen/

Vänligen skicka in din ansökan via ansökningsverktyget på hemsidan. Där finner du även information om förutsättningarna för praktiken.

Ambassaden tar inte emot praktikanter under sommarmånaderna.

Senast uppdaterad: december 2017