Personal

  • IMG_7524_mindre till hemsidan

    Per Thöresson. Foto: Schwedische Botschaft

På Sveriges ambassad i Berlin arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli:

Per Thöresson
Ambassadör

Annika Fegraeus
Ambassadörens sekreterare
Tel.: 030-50 50 66 14

Politiska och ekonomiska enheten:

Johan Frisell
Ministerråd, enhetschef

Nina Larsaeus
Ambassadråd

Johan Palsgård

Ambassadråd

John Zachau

Andre ambassadsekreterare

Regine Ahrén
Assistent
Tel.: 030-50 50 66 22

Enheten för kommunikation, näringsliv och kultur:

Carl Michael Gräns
Ambassadråd, enhetschef för kommunikation, näringsliv och kultur

Nina Röhlcke
Kulturråd

Mikael Johansson
Förste ambassadsekreterare

Elisabeth Mayr
Handläggare för media och kommunikation

Carina Östlund
Handläggare näringsliv

Grit Thunemann
Kulturhandläggare, översättare/tolk

Karin Viklund Bornhauser
Informationshandläggare

Hanna Robertz
Kulturhandläggare

Josephine Gäbler
Handläggare för digital kommunikation

Catharina Peters
Sakkunnig

Catharina Kanschat
Assistent
Tel.: 030-50 50 66 26

Administrativa och konsulära enheten:

Per-Anders Andersson
Ambassadråd, kanslichef

Karin Keil Petersson
Tredje ambassadsekreterare

Brunhilde Wriedt
Vicekonsul

Bärbel Nowka

Vicekonsul

Annette Berndt-Menzel
Ekonomihandläggare

Carola Johansson
Kanslist

Åsa Werner Benteke
Kanslist, tjänstledig till och med 31 mars 2018

Sophie Toma

Kanslist

Marita Hoier
Konsulär handläggare

Britta Söderlund
Handläggare

Ulrika Nilsson
Konsulär handläggare

Karla Linke
Handläggare

Andreas Gärtner
Chaufför/Assistent

Steffen Wagner
Chaufför/Assistent

Andra huvudmän än UD:

Magnus Magnusson
Försvarsattaché

Hans Allenberg
Ställföreträdande försvarsattaché

Jessica Strömberg
Försvarshandläggare

Senast uppdaterad: september 2017