Ambassaden – nytt hus med lång historia

  • SE Fassade

    Schwedische Botschaft Foto: (C) Nordische Botschaften

Sveriges ambassad i centrala Berlin ligger på samma plats där den svenska legationen i Tyskland startade sin verksamhet 1912.

I början av 1900-talet köpte svenska staten flera hus runt om i världen för att husera sin diplomatiska kår. I Berlin inköptes en stor villa på Tiergartenstrasse 36 som kostade 560.000 kronor, motsvarande 25 miljoner kronor i dagens värde. Huset ritades om av Fredrik Lilljekvist, känd som arkitekten bakom Kungliga dramatiska teaterns. Det hann se många besökare innan det definitivt förstördes i den massiva bombningen av Tiergarten den 22 november 1943.

I grannbyggnaderna, också tillhörande Sverige, upprätthölls Sveriges representation fram till krigsslutet. Vid Berlins delning 1949 blev den mest välbehållna delen Sveriges generalkonsulat. Fastigheten såldes men återköptes i sedan Berlin blivit det återförenade Tysklands huvudstad. Sedan 1999 står Sveriges ambassad i Berlin på samma tomt som 1912 års legation men nu som en del i nordiska ambassaderna.

Dagens ambassadbyggnad
Sveriges ambassad i Berlin ligger placerad i de nordiska ambassadernas nordöstra del med ingång mot den gemensamma innergården. Ambassaden är ritad av Wingårdh Arkitektkontor i Göteborg. Utmärkande utifrån är byggnadens västliga fasad  i diabas från Emmaboda och dess södra i kalksten från Gotland.

Interiören är i naturmaterial med kalksten som knyter an till utsidan. Koppar återfinns bland annat mellan panelerna i björk och knyter an till ytterfasaden samt koppar som råmaterial från Sverige. Fokalpunkten är spiraltrappan med ett vattenfall i diabas. Vattenfallet bidrar till känslan av att konferensrummet flyter mellan fallet i foajén och utsidans vatten. Konferenssalen på entréplan binder i sin utformning samman ambassadbyggnadens utsida med insidan. Stolarna i konferensrummet är ritade av Mats Theselius. Glasvasen på det kanotformade bordet av Wingårdh är formgiven av Ingegerd  Råman. I foajén återfinns två skulpturer av Håkan Rehnberg.

De tre övriga våningarna av ambassaden är i stort identiska i sin utformning. Här återfinns respektive avdelningars arbetsrum och konferens- och möteslokaler. 

Nordiska ambassaderna
Den svenska ambassaden ingår tillsammans med övriga nordiska länder i komplexet Nordiska ambassaderna – Nordische Botschaften. Sverige delar tillsammans med Danmark, Finland, Island och Norge en gemensam innergård och gemensamhetshuset Felleshuset. Felleshuset kan besökas utan föranmälan och visar växlande nordiska utställningar. Här finns även information om de nordiska länderna och lokalen för konsulära ärenden.

De nordiska ambassadernas webbplats