VisitSweden

VisitSweden marknadsför Sverige internationellt

Genom att öka omvärldens lust att resa till Sverige bidrar VisitSweden till att stärka Sveriges varumärke och få fler turister att resa till Sverige. Bolaget ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet och till hälften av Svensk Turism AB, som i sin tur ägs av den samlade svenska besöksnäringen. Tillsammans med olika partners genomför VisitSweden digitala kampanjer, event, PR och olika samarbeten.

VisitSweden GmbH
Michaelisstraße 22
20459 Hamburg
Tyskland
+49-40 3255 1310
germany@visitsweden.com
www.visitsweden.com