Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Sydsvenska Industri och Handelskammaren består av 2 800 företag i södra Sverige

Handelskammaren arbetar för att främja och stärka sydsvenska företags intresse, bland annat genom bättre förståelse för och kontakter med den internationella marknaden, i syfte att stärka konkurrenskraften i södra Sverige. Handelskammaren har rådgivning för utvalda marknader, däribland Tyskland. Handelskammarens Tysklandsexpert Magnus Ehrenberg hjälper företag med råd och vägledning kring expansions- och exportmöjligheter på den tyska marknaden.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
EHRENBERG Kommunikation GmbH
Lotharstraße 8
22041 Hamburg
+49 (0)171 6 43 13 37
me@ehrenberg-kommunikation.com
http://www.handelskammaren.com