Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential, och utländska företag att nå sin potential genom investeringar i Sverige

Business Sweden erbjuder företag strategisk rådgivning och praktiskt stöd i hela internationaliseringen – från att expandera affären till att accelerera landningen och driva tillväxten. Detta gör Business Sweden såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader och däribland givetvis också Tyskland – vår största affärspartner. Det delade ägandet genom staten och näringslivet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Business Sweden
Friedrichstrasse 154
10117 Berlin
Tyskland


+49 30 893 60 600
tyskland@business-sweden.se
www.business-sweden.se