Per Thöresson blir ny ambassadör i Berlin

  • Ambassadören_foto_mindre

    Per Thöresson Foto: .

Regeringen har idag, torsdagen den 12 januari, utsett Per Thöresson till ny ambassadör i Tyskland.

Per Thöresson är sedan 2014 ambassadör och biträdande chef vid Sveriges FN-representation i New York, där han spelade en viktig roll i Sveriges kampanj att bli ickepermanent medlem i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Mellan 1999 och 2002 arbetade han som stabschef för utrikesminister Anna Lindh och därefter var han UD:s expeditionschef fram till 2006. Från 2006 var han Sveriges ambassadör i Schweiz och Liechtenstein.

Per Thöresson tillträder sin nya befattning i Berlin i mars 2017 som efterträdare till ambassadör Lars Danielsson som sedan november 2016 tjänstgör som Sveriges ständige representant vid Europeiska unionen.