Praktik vid Sveriges ambassad i Belgrad våren 2018

  • ambassaden-hagelin-1

    Embassy of Sweden Foto: Hagelin

  • ALX_0170

    Study in Sweden at EduFair Foto: Vesna & Alexandar Andjic

Sista ansökningsdag är 10 november 2017

Ambassaden avser att ta emot två praktikanter vårterminen 2018 inom följande områden:

Avdelningen för Politik, Handel, Offentlig Diplomati samt Kommunikation
Medverkan i planering och genomförande av ambassadens press-/informations-/kulturarbete och organisation av kultur- och främjandeevenemang, kommunikation och sociala medier. Medverkan i planering och genomförande av avdelningens arbete inom politik, handel och offentlig diplomati.

Som praktikant ges du en möjlighet att på daglig basis arbeta generellt med ambassadens arbete, med fokus på kommunikation, ambassadens projekt inom kultur, press och information samt övriga frågor inom avdelningen. Syftet är att praktikanten ska få en överblick över vad ambassaden gör i helhet. En del av arbetet kan även att beröra kommunikation av ambassadens utvecklingssamarbete.

Du får möjlighet att utveckla dina kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift och i olika kommunikationsformer samt få en överblick över vad och hur ambassaden arbetar med politiska och handelsrelaterade frågor. Arbetet som utförs är till stor del inriktat på att kommunicera ambassadens arbete utåt, bl.a. som en del av ambassadens arbete med offentlig diplomati. Det kan handla om olika former av rapportering av ambassadens aktiviteter genom ambassadens hemsida, sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram.

Övriga uppgifter omfattar bland annat arbete med Sverigebilden, hantering av informationsmaterial, nyhetsbevakning, möten med journalister och människor inom kultur och samhälle  samt organisering och genomförande av olika kultur- och främjarprojekt. Praktiktjänsten kommer även ge utrymme för att sätta sig in i politiska- likväl som handelsrelaterade frågor. Arbetet ger dig utrymme för kreativitet samt att arbeta självständigt under praktikhandledarens översyn. Arbetet erbjuder dig stora möjligheter att skapa nätverk för framtiden.

Som praktikant får du sätta dig in i många olika ämnesområden, vilket betyder att du bl.a. behöver vara bra på att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.  Du bör vara samarbetsinriktad, utåtriktad och engagerad då kommunikationsarbetet ofta innebär möten och sammanträffanden med personer och organisationer från en bred krets i samhället. Kunskaper i regionens språk är en fördel men inte avgörande.

Avdelningen för utvecklingssamarbete
Målet med det svenska utvecklingssamarbetet med Serbien är att stödja reformer för
Serbiens framtida medlemskap i EU. Sverige är en av de större givarna med ett omfattande stöd till framför allt den serbiska centrala förvaltningen, såsom justitieministeriet, inrikesministeriet och miljöministeriet. Samarbetet inriktas på demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter, samt hållbar utveckling och miljö.

Sverige stödjer även stärkandet av det civila samhället och samarbetar med många
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och inom miljöområdet. Sverige intar en ledande roll bland givarna inom områdena jämställdhet, miljö och integration av romer.

Praktiken innebär att du kommer att få delta vid möten med den politiska ledningen för de
ministerier vi samarbetar med och med högre tjänstemän inom den serbiska förvaltningen. Du får delta vid konferenser, seminarier och möten med andra givare och internationella organisationer såsom Världsbanken, OSSE och FN. Ambassadens enhet för utvecklingssamarbetet arbetar mycket med EU-delegationen och EUs stöd till Serbien, dels med kommentarer och diskussioner till olika förslag på EU-finansiering, samt att skapa länkar mellan svenskfinansierade insatser och EUs program.

En stor del av praktiken blir att delta i arbetet med att följa upp biståndet. Det innebär att läsa rapporter och delta vid möten med mottagarna för att diskutera genomförandet av insatser, vilka resultat som nås liksom vilka utmaningar som finns och hur sådana hanteras. Dessutom förväntas du bidra till ambassadens rapportering till Sida och även aktivt bidra med kommunikationsarbete för att öka kunskapen om svenskt utvecklingssamarbete i Serbien.

Som praktikant får du sätta dig in i många olika ämnesområden, och du behöver vara bra på att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska, där främst engelska är arbetsspråk. Kunskaper i regionens språk är meriterande. Du behöver vara utåtriktad och vara engagerad i biståndsfrågor.

Sökande
Statsvetare, jurister, ekonomer, kulturvetare, samhällsvetare, medie- och
kommunikationsstuderande, med inriktning på och intresse för utvecklingssamarbete, som önskar få möjlighet till erfarenhet av arbete med svenskt bistånd på en ambassad. Intresse för regionen och EU-frågor är meriterande, liksom kunskaper i regionens språk.

Villkor
Den sökande ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola vid tidpunkten för praktiken. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. Om praktik ej ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

Sökande måste vara svensk medborgare.

Praktikperiod:
Praktikperioden uppgår till ca 20 veckor under terminen. Exakt tidsperiod
bestäms direkt mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning:
Praktiken är oavlönad. Praktikanten betalar själv sitt uppehälle och övriga
eventuella kostnader i samband med praktiken.

Praktikanten skall vara försäkrad under hela praktikperioden - ordnas och betalas av praktikanten.

Ansökan
Din ansökan bör innehålla CV och ca en sidas berättande text om Dig själv samt motivering till varför du vill praktisera vid ambassaden i Belgrad. Var vänlig ange även om Du samtidigt ansökt till andra utlandsmyndigheter/enheter.

Ansökan bör sändas via e-post till: ambassaden.belgrad@gov.se

Ansökningstiden går ut den 10 november 2017

Beslut om tillsättande av praktikplatsen fattas av ambassaden i Belgrad.

Att vara praktikant på Sveriges ambassad i Belgrad!

Hör våra tidigare praktikanter berätta hur det är att praktisera på Sveriges ambassad i Belgrad i detta Youtubeklipp: Praktiktjänstgöring på Sveriges ambassad i Belgrad 

Navigation

Top