Om Serbien

  • Serbien Karta

    Landfakta Serbien Foto: Regeringskansliet

På denna sida hittar du en sammanställning av fakta om Serbien.

Officiellt namn: 

Republiken Serbien

Gränser:

Norr: Ungern

Öst: Rumänien, Bulgarien

Söder: Makedonien, Kosovo, Montenegro

Väst: Bosnien och Hercegovina, Kroatien

Storlek:

­77.474 km² (Sveriges landyta 450.000 km²)

Huvudstad:  

Belgrad ­ (1.639.000) (2011 Census)

Större städer:

Novi Sad (335.000), Niš (258.000), Kragujevac (177.000), Leskovac (144.000), Subotica (140.000), Kruševac (127.000), Kraljevo (125.000), Pančevo (123.000), Zrenjanin (122.000), Šabac (115.000), Čačak (115.000), Smederevo (108.000) (2011 Census)

Folkmängd:

ca 7.100.000 (Serbiens statistiska centralbyrå 2014)

Ålder:  

Medianålder 39,3 år (UNDP 2014)

Förväntad levnadsålder för kvinnor 76,9 år, för män 71,3 år (UNDP 2013).

Befolknings-grupper:

83% serber, övriga: ungrare, rumäner, romer, slovaker, bosniaker, bulgarer och albaner

Språk:

Serbiska, ungerska, albanska och andra minoritetsspråk

Officiell skrift:

Kyrillisk och latinsk

Religion:

De flesta serber är ortodoxt kristna och medlemmar i den serbisk-ortodoxa kyrkan. Merparten av ungrarna är romerska katoliker. En majoritet av albanerna är muslimer. I Sandžak-regionen finns dessutom en betydande slavisk-muslimsk minoritet som är sunniter.

Statsskick:

Republik

Statschef:

President Tomislav Nikolić

Regeringschef:  

Premiärminister Aleksandar Vučić

BNP per capita:

13.005 USD (EIU 2015)

BNP tillväxt:

0,0% (Economist Intelligence Unit, (EIU) 2015)

Valuta: 

Serbiska Dinarer (RSD)

Statsskuld: 

72,3% av BNP (Serbiens finansdepartement 2015)

Utlandsreserv:

17 miljarder USD (EIU 2015)

Handel:

Export: 14,8 miljarder USD 
(Serbiens statistiska centralbyrå 2014)

Import: 20,6 miljarder USD (Serbiens statistiska centralbyrå 2014)

Löner:

Genomsnitt; brutto 580 USD/mån, netto 422 USD/mån (Serbiens statistiska centralbyrå 2015)

Arbetslöshet:

25,5% (EIU 2015)

   
   

Läs hela rapporten i den bifogade Word-filen till höger.

Navigation

Top