Om Montenegro

På denna sida hittar du en sammanställning av fakta om Montenegro.

Officiellt namn: Republiken Montenegro (Crna Gora)

Storlek:

13.812 km² (Sveriges landyta 450.000
km²)

Huvudstad: Podgorica ca 186.000 invånare (EIU 2016)

Större städer:

Nikšić (72.000), Bijelo Polje (46.000), Bar (42.000) (EIU 2016)

Folkmängd:

622,099 (Monstat 2015)

Ålder:

Förväntad levnadsålder för kvinnor är 78,9 år,
för män 73,9 år (Monstat 2015)

Andel kvinnor i parlamentet:  16,7% (UNDP 2016)

Befolkningsgrupper:

45% montenegriner, 30% serber, övriga bosniaker, albaner, kroater, romer och montenegrinserber.

Språk: Serbiska 43%, montenegrinska 37%, bosniska 5%, albanska 5%, och andra minoritetsspråk (2011 Census)

Officiell skrift:

Kyrillisk och latinsk

Religion:

De flesta serber och montenegriner är ortodoxt kristna. En
majoritet av albanerna är muslimer. I Sandžak-regionen i norra Montenegro finns dessutom en betydande slavisk muslimsk minoritet. Flertalet muslimer är sunniter.

Statsskick: Republik

Statschef:

President Filip Vujanović

Regeringschef:

Premiärminister Milo Đukanović

BNP per capita:

5,226 USD (EIU 2015)

BNP tillväxt:

2,9% (EIU 2015)

Inflation:

1,7% (EIU 2015)

Valuta:

 Euro (sedan 1 januari 2002)

 Extern skuld:

57% av BNP (EIU 2015)

Utlandsreserv:

USD 661 miljoner (EIU 2014)

Handel:

Export: 0,43 miljarder USD

Import: 1,8 miljarder USD (Prognos EIU 2015)

 Löner:

Genomsnitt; brutto 723 EUR/månad,

netto 477 EUR/månad (Monstat 2015)

 Arbetslöshet:

17,2% (Trading Economics 2016)Läs hela rapporten i den bifogade docx-filen till höger.

Navigation

Top