Nova procedura - Viza odeljenje

IZMENE U PROCEDURI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA VIZE I BORAVIŠNE/ RADNE DOZVOLE

Ambasada Švedske ovim obaveštava da se od 9. januara 2006. vreme za podnošenje zahteva zakazuje telefonom preko servisa Telekoma Srbije (call centar).

Ove usluge će u Srbiji obavljati Telekom Srbija, a u Crnoj Gori, Telekom Crne Gore.

Zakazivanje termina za podnosioce zahteva iz Srbije vršiće se pozivanjem sledećeg broja telefona: 0903 124 124
(svakog radnog dana od 07:00-15:00 h, osim tokom državnih praznika)

Zakazivanje termina za podnosioce zahteva iz Crne Gore vršiće se pozivanjem sledećeg broja telefona: 044 891 891
(svakog radnog dana od 07:00- 21:00 h, tokom vikenda: 08.00-14.00)

To praktično znači, da će svi koji podnose zahtev morati nešto ranije da planiraju svoje putovanje.

Nakon zakazivanja termina, Telekom Srbija/Telekom Crne Gore će podnosiocima zahteva slati formulare i sve potrebne informacije za podnošenje zahteva direktno na kućnu adresu.

Vreme razmatranja samog zahteva traje  otprilike pet radnih dana od dana predavanja.

Nova procedura se ne odnosi na makedonske drzavljane nastanjene u Makedoniji kao ni na osobe nastanjene na Kosovu.

Broj telefona 011/20 69 270, dostupan je za razgovor sa službenicima Viza odeljenja svakog radnog dana od 09:00 do 11:00.

Sve informacije u vezi sa vizama i boravišnim/radnim dozvolama mogu se dobiti putem telefonskog automata svakog radnog dana, tokom celog dana, pozivanjem istog broja.

Ambasada Švedske u Beogradu se nada da će uvođenje call centra olakšati podnošenje zahteva za vize i boravišne/radne dozvole.

Navigation

Top