Information om visum på serbiska. Opste informacije o vizama

Potrebna dokumentacija za podnosenje zahteva za isdavanje svedske sengen vize.

Garant iz Švedske podnosiocu zahteva treba poslati sledeća dokumenta:

 • Garantno pismo- formular "Referent bilaga E" koji se moze uzeti u švedskom Zavodu za migracije ili naci na  Internetu, adresa: www.migrationsverket.se.

  Garantno pismo ne sme biti starije od 3 meseca i mora biti  potpisano od strane garanta iz Švedske. Poželjno je  da garantno pismo bude overeno kod švedskog javnog notara- Notarius Publicus.

 • Garant treba da pošalje i švedski izvod iz matičnog registra- Personbevis kog izdaje švedska poreska uprava (ne stariji od tri meseca).

Svakom podnosiocu zahteva za izdavanje vize potrebno je sledeće:

 • Dve fotografije u boji, slikane spreda, sirine 35-40 mm, ne starije od 6 meseci

 • Pasoš koji vazi najmanje 6 meseci od dana  podnošenja zahteva i kopija prve strane

 • U slučaju porodične posete, dokaz o srodstvu sa garantom iz Švedske (originali izvoda iz matične knjige rodjenih ne stariji od 6 meseci ili overene kopije)

 • Saglasnost roditelja overena u sudu  za maloletnu decu koja podnose zahtev sama ili sa samo jednim od roditelja

 • Putno- zdravstveno osiguranje koje pokriva:
  – troškove nastale usled eventualnih zdravstvenih problema u visini 30 000 eura i vise
  – koje vazi za sve zemlje Evropske unije kao i za Švajcarsku i Lihtenštajn
  – pokriva troškove eventualnog transporta u matičnu zemlju

Ambasada Vam preporučuje da odaberete osiguravajuću kucu koja ce Vam u slučaju negativne odluke u vezi sa Vasim zahtevom za vizu vratiti novac.

Dodatna dokumentacija je  porebna za:

Zaposlene

– Potvrda o radnom odnosu, koriscenju godišnjeg odmora i overena kopija obrazca M1

Poljoprivrednike

– 
Potvrda o bavljenju poljoprivredom i poslednje poresko uverenje

Profesionalne vozace

– 
Vozačka dozvola na uvid i fotokopija iste
– CEMT dozvola
– CMR

Privatnike

– 
Izvod iz zavoda za statistiku ne stariji od 6 meseci, registracija firme i poslednje poresko uverenje
– Fotokopija dodeljenog poreskog identifikacionog broja ( PIB )

Penzionere

– 
Poslednji cek od penzije

Studente

– 
Potvrda o studiranju  ili index na uvid

Učenike

– 
Potvrda o toku školovanja kao i odobrenje za odsustvovanje u slučaju putovanja u toku školske godine.

Izdržavana lica (deca, studenti, nezaposleni i sl)

– Potvrda o tome ko snosi troškove puta i boravka kao i na koji nacin se izdržavaju u matičnoj zemlji

Poslovne vize

– 
Pozivno pismo švedske kompanije u kome su navedeni tacni datumi i svrha putovanja koje se salje  iz Švedske u originalu direktno podnosiocu zahteva
– Pored pozivnog pisma podnosilac zahteva treba da prilozi i potvrdu o radnom odnosu i službenom putu
– Vlasnicima privatnih firmi je neophodna i potvrda o registraciji firme, PIB i poslednje poresko uverenje

Tranzitine vize

– 
Vazeca viza zemlje koja je krajnja destinacija, plan puta (itinerary) i  rezervacija karte

Vazno

Taksa za podnošenje zahteva za vizu je 35 EUR bez obzira na dužinu važenja vize i broj ulazaka. Taksa se placa pri podnosenju zahteva. U slučaju negativnog rešenja, novac za taksu se ne vraca.

Odgovorite sto detaljnije na sva postavljena pitanja u formularu jer se odluka donosi na osnovu onoga sto je navedeno u istim. Svojim potpisom potvrdjujete tačnost i verodostojnost podataka koje ste naveli u formularu. Obratite dodatnu pažnju u vezi sa tačnoscu podataka posebno kada Vam neko drugi pomaže oko ispunjavanja formulara.

Svaki zahtev se razmatra pojedinačno i ne treba ga porediti sa nekim drugim.

Vreme razmatranja zahteva je oko nedelju dana.

Zahtev se ne moze predati ranije od tri meseca u odnosu na dan kada se planira uci u Sengen teritoriju.

Dokumenta koja se predaju pri podnosenju zahteva za vizu se ne vraćaju. Ambasada ne garantuje dobijanje vize cak i ako su priložena sva potrebna dokumenta te zadržava pravo potraživanja dodatne dokumentacije.

Osobe starije od 15 godina moraju lično da podnesu zahtev.

Važnu informacije za osobe koje nameravaju da putuju u Švedsku/Šengen zemlje između 1.oktobra i 31.decembra 2009 možete naći ovde.

Radno vreme viza odeljenja:

Ponedeljak-petak, osim srede od 09:00 do 12:00.
Telefon: 011-20 69 270, od 09:00 do 11:00.

Informacije se mogu dobiti i putem telefonske sekretarice posle 11: 00 casova.
Faks viza odeljenja: 011- 20 69 251
E-mail: ambassaden.belgrad-visum@foreign.ministry.se

Navigation

Top