Vigsel i Laos

Om du vill gifta dig med en laotisk medborgare måste det ske enligt föreskrifterna i den laotiska familjelagen. Ett giftermål mellan en laotier och en utlänning måste enligt denna lag ske i Laos för att vara godkänt av de laotiska myndigheterna.

För att få gifta sig med en utlänning måste den laotiske medborgaren få tillstånd till detta ifrån myndigheterna. På samma sätt måste utlänningen be om tillstånd för att få gifta sig med en laotisk medborgare.

Det krävs en del dokument för att få detta tillstånd. Vad som krävs varierar mellan de olika provinserna. Gå till guvernörens kontor i provinsen där den laotiske parten är skriven, och be att få papper gällande giftermål. Där får du också vidare information om vad för dokument som behövs.

Navigation

Top