Vigsel i Laos

Ett giftermål mellan en laotier och en utlänning måste i enlighet med laotisk lagstiftning äga rum i Laos för att kunna godkännas av laotiska myndigheter.

För att få gifta sig med en utlänning måste den laotiske medborgaren erhålla tillstånd från de lokala myndigheterna. På samma sätt måste utlänningen be om tillstånd för att få gifta sig med en laotisk medborgare.

Det krävs en del dokument för att få detta tillstånd, och kraven varierar i de olika provinserna. Kontakta lokala myndigheter i den provins där den laotiske medborgaren är skriven för ytterligare information.

Navigation

Top