Reseinformation Thailand

Avrådan

Avrådan från resor till de sydligaste provinserna i Thailand
Med anledning av säkerhetsläget avråder UD från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla. Beslut om avrådan togs den 18 september 2006. Avrådan gäller tills vidare.

Provinsen Satun omfattas inte av UD:s avrådan, därmed inte heller landgränsen mellan Thailand och Malaysia i provinsen Satun. Dock gäller avrådan fortfarande alla tågresor över gränsen, eftersom järnvägslinjen leder genom provinser som omfattas av avrådan. Ambassaden uppmanar till försiktighet vid samtliga resor över landgränsen mellan Thailand och Malaysia.

Aktuella händelser

Den aktuella situationen i Bangkok
 
I nuläget pågår inga större demonstrationer i Bangkok. Sammanlagt åtta platser i huvudstaden är fortfarande blockerade av demonstranter (se karta nedan). Trots att demonstrationerna den senaste tiden minskat i omfattning förekommer fortfarande attentat i staden. Dessa har hittills främst riktats mot platser där demonstranter samlats. 

Även utanför Bangkok har attentat förekommit.

 
Uppmaning till besökare: Undvik demonstrationer och de platser som omfattas av protesterna!
               
Besökare uppmanas att iaktta försiktighet, undvika demonstrationer, folksamlingar och de platser som omfattas av protesterna, samt att följa utvecklingen via lokala myndigheter och media.
              
Pågående protester i Bangkok
         
De regeringskritiska demonstranterna har nu samlats i främst Lumpini Park, men även vid Chaeng Watthana och merparten av de övriga blockerade platserna i Bangkok. Protesterna och demonstrationerna utanför dessa platser har minskat i omfattning, men kan fortfarande förekomma.
              
Samtidigt demonstrerar en mindre grupp studenter i princip dagligen, framför allt vid olika officiella byggnader och kontor i Bangkok. De rör sig i huvudsak med bil och motorcykel mellan de olika platserna.
             
Pågående blockader i Bangkok
              
I nuläget omfattas följande platser i Bangkok av blockader:
  • Lumpini Park: De regeringskritiska demonstranternas nuvarande bas i Bangkok
  • Chaeng Watthana (vid Government Complex): Demonstranter blockerar gatan och därmed också de flesta kontoren inne i förvaltningskvarteret Government Complex
  • Phan Fa Bridge: Bron blockerad av demonstranter
  • Chamay Maruchet Bridge: Bron blockerad av demonstranter
  • Makkawan Bridge: Bron blockerad av demonstranter
  • Ratchadamnoen Road: Gatan stängd för biltrafik pga. demonstranter
  • Ministry of Interior: Ministeriet blockerat av demonstranter
  • Government House: Regeringshögkvarteret blockerat av demonstranter
Klicka här för att se en karta över dessa platser i Bangkok.
              
Observera att demonstrationer och blockader kan förekomma även på andra platser i Bangkok, inte sällan med kort varsel. Förutom de ovan nämnda platserna riktas protesterna framför allt mot offentliga byggnader och kontor. Det kan inte uteslutas att även varuhus och shoppingcentra kan komma att omfattas av aktionerna i Bangkok, eftersom flera av dessa har ägt rum i Bangkoks kommersiella centrum.
              
Attentat mot demonstranter
              
Ett flertal incidenter med skottlossning och detonerade bomber har förekommit främst nattetid i Bangkok, men även under dagtid har attentat riktats mot demonstranter och byggnader. Uppmaningen att iaktta försiktighet och undvika demonstrationer och folksamlingar gäller således samtliga de platser som omfattas eller kan komma att omfattas av protesterna, även vid de tillfällen då inga aktiva demonstrationer pågår. Attentat har även förekommit på platser utanför Bangkok.
 
Undantagstillståndet i Bangkok upphävt
 
Undantagstillståndet som gällt i Bangkok sedan den 22 januari hävdes den 19 mars. Istället råder ett förhöjt säkerhetsläge, ISA (Internal Security Act), i de områden som tidigare omfattades av undantagstillstånd, dvs. Bangkok samt provinsen Nonthaburi, distriktet Lad Lum Kaew i provinsen Pathumthani och distriktet Bang Phli i provinsen Samutprakarn. Enligt planerna kommer ISA att vara i kraft fram till den 30 april. 
 
Trafiken i Bangkok 
 
Trafiken i Bangkok fungerar i princip normalt igen, förutom vid just de ovan nämnda platser som fortfarnde är blockerade. Närmare information om den aktuella trafiksituationen kan fås via trafikpolisens hotline, tel.nr lokalt: 1197.
 
Tunnelbana och Sky Train (BTS) fungerar som vanligt. Bangkoks båda flygplatser berörs inte heller av blockaderna.
 
För övriga frågor från turister nås den thailändska turistmyndigheten Tourist Authority of Thailand (TOT) lokalt på tel.nr: 1672.
 
Som en följd av blockaden vid Government Complex har den thailändska migrationsmyndighetens kontor (Immigration Bureau) stängt. Kunder hänvisas istället till två tillfälliga kontor vid Major Hollywood Suksawat och Imperial World Ladprao. För karta och ytterligare information, klicka här!
 
För ytterligare information hänvisas även till de thailändiska myndigheternas hotline, tel.nr. lokalt: 11 11.
 
Länkar till de engelskspråkiga tidningarna Bangkok Post och The Nation:

Allmänna säkerhetsläget

Thailand och Kambodja tvistar sedan flera årtionden om Preah Vihear, ett tempelområde vid gränstrakterna mellan de båda länderna (på den thailändska sidan vid Sisaketprovinsen i öst). Tvisten har emellanåt lett till militära skärmytslingar, senast under våren 2011. Säkerheten har sedan dess förbättrats i området och polisstyrkor har till stora delar ersatt den militära närvaron på båda sidor av gränsen.

Resenärer uppmanas att överväga nödvändigheten av resor till området samt att hålla sig uppdaterade om den aktuella situationen via media och följa anvisningar från lokala myndigheter.

 

Terrorism

Den 14 februari 2012 detonerade tre sprängladdningar på en sidogata till Sukhumvit Road i centrala Bangkok. Fem personer skadades i samband med detonationerna, vilka är att betrakta som en misslyckad förberedelse till ett terrordåd i Bangkok.

Sedan 2006 avråder UD från icke nödvändiga resor till de fyra södra provinserna Narathiwat, Yala, Pattani och Songkhla med anledning av säkerhetsläget där.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

På Phuket och den övriga kusten vid Andamansjön förekommer det mycket kraftiga strömmar bland annat under monsuntiden från maj till oktober. På Phuket är drunkning den vanligaste dödsorsaken bland turister.

I delar av Thailand förekommer jordbävningar. Jordbävningar under havet i regionen kan förorsaka flodvågor. Resenärer uppmanas att följa de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer och på förhand ta reda på evakueringsvägar i hotellet samt att noga följa researrangörens information.

Hitta mer information

Information om den aktuella vädersituationen kan erhållas från Thailands meteorologiska institut.

Det lättaste sättet att hålla sig uppdaterad om situationen i Thailand är genom media. Man hittar till exempel ny information genom de engelskspråkiga thailändska dagstidningarnas hemsidor:
Bangkok Post
Nation Multimedia

Information kan även fås via de thailändska myndigheternas info-hotline: 1111

In- och utresebestämmelser

Alla frågor om viseringar och uppehållstillstånd till Thailand besvaras av thailändska myndigheter, till exempel
Thailands ambassad i Stockholm eller
immigrationsmyndigheterna i Thailand

Följande viseringsregler gäller för resenärer med svenskt pass:

  • Vid inresa över landgräns erhålles visering för 15 dagar
  • Vid inresa via internationell flygplats erhålles visering för 30 dagar

Resenärer bör vända sig direkt till de thailändska myndigheterna för att vid behov få dessa uppgifter bekräftade.

Hälso- och sjukvård

När det gäller sjukdomar som kan drabba dig utomlands, har du själv ett ansvar för din egen hälsa och för din egen behandling, om en sådan skulle bli nödvändig. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd före avresan. Det svenska sjukförsäkringssystemet gäller i princip bara i Sverige.

Enligt den thailändska smittskyddsmyndigheten (Bureau of Epidemiology) var 1.2 miljoner thailändare bärare av HIV-viruset 2012.

Personer med hjärtfel och diabetiker bör informera sig om det tropiskt heta klimatets inverkan, inte minst i samband med alkoholförtäring.

Dengue

Enligt det thailändska hälsoministeriet registrerades sammanlagt 74.250 fall av denguefeber under 2012. Hälsoministeriet har dessutom registrerat en mycket stark ökning hittills under 2013.

De flesta smittofallen inträffar under regnperioden från maj till oktober, med juni som den mest frekventa månaden.

För mer information om symtom och förebyggande åtgärder, se Smittskyddsinstitutets hemsida!

Vaccinationer

För mer information om rekommenderade vaccinationer inför resa till Thailand, se 1177.se

Box jellyfish
Information om giftiga maneter (Box Jellyfish) finns bla. vid forskningsinstritutet "Tropical Australian Stinger Research Unit" vid James Cook University i Queensland, Australien.

Läkemedel – Införsel i Thailand
Information rörande gällande lagar för införsel av mediciner till Thailand finns på: Food and Drug Administration of Thailand 

Det är olagligt att föra in vissa typer av ADHD-mediciner till Thailand. För mer information kontakta:

I Bangkok:
Samitivej Srinakarin Hospital
Chayada Klinpongsa / Sansanee Silapakul
International Affairs Coordinator
488 Srinakarin Road, Suanluang
1025010250Bangkok , Thailand
Tel: +66 (0)2 731 7000, +66 (0)2 378 9000
Fax: +66 (0)2 731 7044
www.samitivejhospitals.com
E-mail: info.snh@samitivej.co.th

I Phuket:
Bangkok International Hospital
44 Chalermprakiat Ror 9 Road
Phuket 83000
Tel: +66-(0)76-24 94 00
Fax: +66-(0)76-36 18 00
E-mail: lotte@phuketinternationalhospital.com
www.phuketinternationalhospital.com

Lokala lagar och sedvänjor

Den thailändske kungen är generellt högt aktad och vördad av thailändare. Att göra kritiska kommentarer, förstöra bilder på medlemmar av kungafamiljen eller på annat sätt agera på ett sätt som kan uppfattas vanära kungahuset betraktas i Thailand som ett allvarligt brott som i värsta fall kan resultera i långa fängelsestraff.

Thailand är ett till större delen buddhistiskt land och man bör därför respektera de religiösa seder som brukas. Ett exempel är att alltid ta av sig skorna vid besök av tempel. Det anses vara väldigt oförskämt att klappa någon på huvudet, barn som vuxen. Thailändare är konservativa vad gäller klädsel och turister uppmanas därför att inte ha utmanande klädsel på sig i landet.

Det anses inte lämpligt för kvinnor att bada topless ens på de största turistorterna och hotellen. Vid besök på landsbygden kan det också ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara etc.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Narkotika
Straffen för innehav, försäljning och produktion av narkotika är hårda i Thailand. Även mindre mängder "soft drugs" kan resultera i fängelsestraff och deportering.

Ambassaden får regelmässigt information att svenska medborgare grips för narkotikainnehav. Oftast rör det sig om små mängder av marijuana, ecstasy eller amfetamin. Det förefaller ibland som om säljare och angivare arbetar i maskopi.

Platser där detta inträffar är bl.a. runt Khao San Road i Bangkok samt öarna Koh Phangan och Koh Samui.

Trafiksäkerhet

Trafikkulturen i Thailand avviker helt från den svenska. Det är livsviktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor, framför allt i motorcykelolyckor, runt om i Thailand.

Om man hyr en motorcykel eller moped bör man tänka på att fordonen sällan är försäkrade. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan förorsakas fordonet. Man bör inte lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon. Trafikolyckor, där den ena parten är en utlänning, betraktas nästan undantagslöst som förorsakade av utlänningen. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta överdrivna.

Försäkringsskydd

Det är nödvändigt att ha en god och giltig reseförsäkring innan man reser till Thailand. De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska den skadade eller någon medresenär genast kontakta dennes försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Övriga upplysningar

Bangkoks två flygplatser
Bangkoks största flygplats heter Suvarnabhumi. Den gamla flygplatsen, Don Muang, används fortfarande, framför allt för regionala flygresor. Transitbuss finns mellan de båda flygplatserna.Vilken flygplats som gäller bör framgå av biljetten. Om du är osäker, kontakta ditt flygbolag eller Suwarnabhumi flygplats. Telefon +66 2 132 1888 (befinner du dig i Thailand slår du 02-132 1888).

Köpa bostad i Thailand
Information om att köpa bostad i Thailand återfinns under rubriken Köp av bostad i Thailand.

Ädelstenssvindel i Thailand
Resande som blivit lurad att köpa ädelstenar, som senare visar sig vara betydligt mindre värda än försäljaren utlovat, kan vända sig till följande thailändska myndigheter:

Tourist Police
Tourism Authority of Thailand
Ratchadamnoen Nok Avenue
Bangkok
Tel (lokalt): 1155

Tourism Authority of Thailand (TAT)
Head Office
Tourist Assistance Center
1600 New Petchburi Road
Makkasan, Rachatewi
Bangkok 10 310

Tel. (66)2 250 5500
Fax: (66) 2 250 5511
E-mail: assist@tat.or.th
www.tat.or.th

Thailändska ambassaden i Stockholm
Tel. 08 791 7340.
Mail: info@thaiembassy.se

Tourism Authority of Thailand (i Sverige)
Drottninggatan 33NB 111 51
Stockholm, Sweden
Tel : +46 8 7005691
Fax : +46 8 7005699
Email : info@tourismthailand.se

Den thailändska turistpolisen har dessutom lanserat en gratisapp, The Tourist Buddy, för Iphone och Ipad, där viktiga kontaktuppgifter framgår och som även möjliggör nödrop med positionsangivelse.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top