Sverige i Filippinerna

Sveriges honorära generalkonsulat i Manila, Filippinerna

Sveriges honorära generalkonsul i Manila heter Carla Limcaoco. Den ordinarie personalen på konsulatet är inte svensktalande varför korrespondens med konsulatet måste ske på engelska.

Konsulatet ger viss konsulär service till svenska medborgare, medan huvudansvaret för konsulär service ligger på ambassaden i Bangkok. 

Akuta konsulära ärenden

För akuta konsulära frågor efter kontorstid kontakta ambassaden i Bangkok på följande telefonnummer:
+66 2 263 7299

Förlorat pass

Om du förlorar ditt pass ska du kontakta ambassaden i Bangkok på följande telefonnummer:
+66 2 263 7299.

Ansökan om pass

Ansökan om pass görs på ambassaden i Bangkok. Information om hur du gör  finns under rubriken "Pass & körkort med mera":
> Ansökan om pass

Visum för att besöka Sverige

Information om visumansökningar finns på den engelskspråkiga delen av webbplatsen:
Applications for Visas from the Philippines

Uppehålls- och arbetstillstånd

Information om ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd finns under:
> Söka uppehållstillstånd för att flytta till nära anhörig i Sverige

Navigation

Top