Ambassaden

Välkommen till Sveriges ambassad i Bangkok.

Sverige har haft diplomatiska förbindelser med Thailand sedan 1883. Men redan 20 år tidigare undertecknades ett avtal om evig vänskap mellan länderna.

Ambassaden i Bangkok är nu en av de största svenska ambassaderna i Asien.

Ambassadens övergripande uppdrag är att stärka relationerna mellan Sverige och Thailand. Detta gäller kontakterna mellan våra regeringar, men även mellan företag, organisationer och våra folk.

Ambassad med regionalt ansvar

Sveriges ambassadör i Thailand är också ackrediterad till Laos och Myanmar. Detta innebär att ambassadören, trots att denne är baserad i Bangkok, även är Sveriges ambassadör i dessa länder.

Nödställda svenskar i Myanmar kan vända sig till den svenska honorärkonsuln Pwint Mar Han i Yangon och nödställda svenskar i Laos kan vända sig till den svenska honorärkonsulen Peter Fogde i Vientiane.
> Sveriges konsulat

Övrig svensk representation i Thailand

Utöver den svenska ambassaden i Bangkok finns även honorärkonsulat i Phuket, Pattaya, Chiang Mai och Hua Hin dit nödställda svenskar kan vända sig.
> Sveriges konsulat i Thailand

Ambassadens verksamhet och prioriteringar

Ambassadens konsulära avdelning bistår nödställda svenska medborgare i Thailand. Thailand är ett av svenskarnas mest populära semesterresmål och den konsulära verksamheten är en av ambassadens mest prioriterade uppgifter. Vidare är ambassaden regional stödjepunkt för andra svenska ambassaders katastrofberedskap i Asien.

Allt fler thailändare vill besöka Sverige varje år. Dessa vänder sig till ambassadens visumavdelning för att söka visum eller uppehållstillstånd. Ambassaden är en av de svenska ambassader i världen som handlägger flest migrationsärenden varje år.

Ambassadens politiska avdelning fokuserar på de politiska relationerna länderna emellan. Man odlar kontakter med regeringen, myndigheter och organisationer. Vidare rapporterar man till UD i Stockholm om viktigare händelser i Thailand och de närliggande länderna och analyserar vilken betydelse utvecklingen i landet kan ha för Sverige och för regionen.

Handelsavdelningen har de ekonomiska relationerna som främsta prioritet. Man bevakar affärsmöjligheter och hjälper till att öka handeln länderna emellan. Till exempel kan handelsavdelningen hjälpa svenska företag som är intresserade av den thailändska marknaden och vise versa.

Ambassadens utvecklingssektion ansvarar för genomförandet av svenskt bistånd till Myanmar och regionalt utvecklingssamarbete i Asien. Fokus för biståndet till Myanmar är mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, fredsprocessen och hälsa. Fokusområden för det regionala utvecklingssamarbetet är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat, samt hållbar samhällsbyggnad.

Kultur- och pressansvarige arbetar med ambassadens bredare uppdrag att sprida information om Sverige i Thailand.

Vidare finns på ambassaden även det Nordiska polis- och tullsambandskontoret som samarbetar nära med den thailändska polisen i arbetet mot gränsöverskridande kriminalitet.

Försvarssektionens roll är att företräda svenska försvarsmakten, försvarsministern och övriga delar av svenska försvarsgemenskapen, i Thailand. Detta sker genom goda arbetsrelationer och kontakter med alla grenar av den thailändska försvarsministeriet och thailändska försvarsmakten.

 

Navigation

Top