Visum för att besöka vänner

Följande handlingar fordras för ansökan om visum för att besöka vänner, inklusive pojkvän/flickvän.

Formulären ska vara ifyllda på svenska eller engelska. Handlingar, utfärdade av myndigheter i hemlandet, ska lämnas in tillsammans med en översättning utförd av en auktoriserad översättningsbyrå. Ambassadens personal kan tyvärr inte bistå med hjälp att fylla i blanketter eller att översätta handlingar.

Följande handlingar ska bifogas ansökan för sökande:

 • Ansökan om Schengenvisum

 • Familjeuppgifter - Bilaga till ansökan

 • Fullständigt ifyllt frågeformulär (detta gäller inte för gifta par)

 • Pass eller annat resedokument med minst tre månaders kvarvarande giltighetstid efter utresa ur Sverige. Kopia på första sidan av passet samt eventuell förlängning och/eller namnbyte i passet

 • Tidigare pass, såvida ett nytt pass har utfärdats under det senaste året

 • Kopia av identitetskort (ingen översättning krävs)

 • Två nytagna (ej äldre än 6 månader) passfoton i färg med storlek 45 mm x 35 mm. Fotona ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund

 • Kopia på betald medicinsk reseförsäkring

 • Om den sökanden själv står för försörjningen i Sverige krävs handlingar som visar att medel finns för hela vistelsen genom kontoutdrag för senaste sex månaderna eller kopia på bankbok för senaste sex månaderna motsvarande ca 450 kronor per dag.
 • Kopia på flygbokning (ambassaden uppmanar till att inte betala flygbokningar innan visum är beviljat)

Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 20 år. Läs mer på Visum för sökande under 20 år


Följande handlingar från referenten ska bifogas ansökan och får inte vara äldre än tre månader:

 • Inbjudan - Referentbilaga, vilken ska vara i original

 • Personbevis med ändamål 'inbjudan'

 • Finns thailändsk medborgare i referentens hushåll ska även dennes personbevis bifogas ansökan

 • Passkopia av första sidan tillsammans med kopior av sidor i passet med inrese- och utresestämplar till och från Thailand

 • Om referenten står för försörjningen under vistelsen krävs kontoutdrag för senaste tre månaderna, lönebesked senaste tre månaderna eller pensionsbesked för styrkande av att medel finns för hela vistelsen motsvarande ca 450 kronor per dag/person.


Navigation

Top