Regeringsförklaringen presenterades vid riksmötets öppnande

  • SL

    Stefan Löfven, Swedish Prime Minister Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I samband med att riksdagen öppnade sitt arbetsår den 12 september presenterade statsminister Stefan Löfven årets regeringsförklaring. 

Regeringsförklaringen anger vilka mål regeringen har för sin politik under det närmaste året. Vid riksmötets öppnande närvarar förutom riksdagsledamöterna kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster.

Läs hela regeringsförklaringen här: http://www.regeringen.se/tal/2017/09/regeringsforklaringen-den-12-september-2017/

Navigation

Top