PRAKTIK I YANGON (MYANMAR) VÅREN 2018

Svenska ambassadens sektionskansli i Yangon, Myanmar, tar emot en praktikant under vårterminen 2018.

Sektionskansliet upprättades i juni 2014 och tillhör ambassaden i Bangkok. Sektionskansliet är samlokaliserat med de norska, danska och finska ambassaderna i det s.k. Nordiska huset i Yangon. Vid sektionskansliet arbetar för närvarande fem utsända svenskar och sju lokalanställda, totalt i det Nordiska huset arbetar ca 55 personer.

Sektionskansliets huvuduppgifter är bistånd och politisk rapportering. I begränsad utsträckning arbetar sektionskansliet även med handelsfrämjande.

Praktikanten kommer att arbeta med att följa den politiska utvecklingen. Eftersom bistånd och utrikespolitik är nära samverkande kommer även biståndsrelaterade uppgifter att ingå.

Praktikanten kommer också att arbeta med sektionskansliets digitala kommunikation via Facebook. Erfarenheter av att arbeta innovativt med sociala medier välkomnas.

Villkor för praktik: För formell behörighet krävs att praktikperioden ingår som en del i ordinarie utbildningsprogram, att den är meriterande för akademiska poäng, samt studiemedelsberättigande. Praktiken är oavlönad. Sökande måste enligt Utrikesdepartementets bestämmelser vara svensk medborgare. För den som avslutat sina studier eller i övrigt inte uppfyller villkoren, kan praktik inte medges.

Sökande: En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att sökanden har god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Sökanden bör även ha god social förmåga, förmåga att arbeta självständigt men också kunna ingå i ett team.

Försäkring: Till exempel genom ”Student UT” via universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.

Boende: Organiseras av den sökande själv.

Ansökan: CV, referenser samt personligt brev. Bifoga gärna exempel på skriven text, på svenska eller engelska. Skicka handlingarna via e-post till sektionskansliet.yangon@gov.se senast den 10 oktober. Om ansökan inte är fullständig kan den inte beaktas. 

Navigation

Top