Reseinformation Niger

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Niger.

 

Aktuella händelser

 

Allmänna säkerhetsläget

Hot om terror och kidnappning är fortsatt förhöjt. Förutom olika islamistiskt våldsfrämjande grupper som utför våldsdåd, föreligger även risk för väpnad kriminalitet och kidnappning av västerlänningar.

Flera demonstrationer har på senare år utvecklats våldsamt, inte minst i huvudstaden Niamey. Försiktighetsåtgärder bör därför vidtas och allmänna platser och större folksamlingar undvikas i den mån möjligt.

Ökad brottslighet med stölder, rån, inbrott och även väskryckning från motorcyklar. Extra vaksamhet bör vidtas runt Gaweye Hotel, National Museum, Kennedy Bridge och Petit Marché i Niamey.

Svenska medborgare som beslutar sig för att resa till Niger uppmanas att noga följa nyhetsrapportering och lokala myndigheters anvisningar då läget snabbt kan förändras. Stora folkmängder och demonstrationer bör undvikas. Vid tjänsteresor och övriga resor i landet är det tillrådligt att hålla nära kontakt med lokala inbjudande parter för information och råd om eventuella säkerhetsåtgärder. I Niamey och andra större städer bör man undvika röra sig utomhus nattetid och välja hotell och restauranger med vakter.

Terrorism

På grund av den förvärrade säkerhetssituationen i hela Sahelområdet de senaste åren är risken för terrorbrott och väpnad kriminalitet förhöjd i hela Niger.  Aktiviteter av islamistiskt våldsfrämjande grupper såsom AQIM (Al-Qaida i Islamiska Maghreb) och Ansar Dine, verksamma främst i norra Mali, spiller över på Niger och då framför allt i gränsområdena mot Mali, Algeriet och Libyen. Kidnappningar av västerlänningar har förekommit, antingen i gruppernas egen regi eller tillsammans med kriminella grupper. I maj 2013 inträffade exempelvis ett självmordsattentat på en militärförläggning och på en urananläggning i de norra städerna Agadez och Arlit.

Den islamistiska terrorrörelsen Boko Harams aktiviteter i norra Nigeria har drivit många människor på flykt, bland annat till Niger. Regionerna Zinder och Diffa, inte minst området kring Tchadsjön, är särskilt drabbade.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Klimatet i Niger är hett och torrt. Ökenvinden Harmattan svalkar något från november till januari. Niger drabbas återkommande av svår torka. Medeltemperaturen i Niamey är i april 37 grader och i december 25 grader.

In- och utresebestämmelser

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är med svenska mått undermålig. Om möjligt medtag egen medicin.

Lokala lagar och sedvänjor

 (information saknas)

Kriminalitet och personlig säkerhet

Transnationell kriminell verksamhet, som vapen-, drog och människosmuggling, är framför allt en risk i norra Niger. Väpnade överfall och rån kan förekomma på landsvägarna dygnet runt. Framför allt efter mörkrets inbrott är det tillrådligt att inte promenera eller ta taxi ensam.

Trafiksäkerhet

Allvarliga trafikolyckor förekommer och bil/mopedkörning får anses som riskfyllt, i synnerhet i mörker då det inte är ovanligt att trafikanter kör utan lyse och med hög hastighet. Ytterligare en riskfaktor är fotgängare och boskap som befinner sig på vägarna.  Niger är ett stort land och avstånden till sjukhus, i den mån de finns, är stora. Standarden på vägarna är likaså undermålig. För resor utanför de stora städerna är det  tillrådligt att ordna med väpnad eskort hos lokala myndigheter och/eller köra i konvoj dagtid. Håll bildörrar låsta och fönster uppvevade vid trafikljus.

Försäkringsskydd

Kontrollera alltid att du har en giltig reseförsäkring före avresa.

Övriga upplysningar

Visa och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa

Ambassaden