Reseinformation Mali

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från resor till Mali, undantaget Bamako, varifrån Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.
---
Det är viktigt att veta att den som trots UD:s reseavrådan väljer att resa till ett land gör det helt på egen risk. En avrådan från UD att resa till ett land eller område är en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet att avstå från att åka eller skjuta upp resan.

När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser. Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?": http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/vad-innebar-avradan/

Aktuella händelser

Mali har drabbats av flera terrordåd under 2015 och 2016 med flera skadade och dödade. Både maliska säkerhetsstyrkor, civila mål och utländska medborgare har drabbats.

Svenska medborgare i landet uppmanas att hålla sig noga uppdaterade genom media, maliska myndigheter och reseinformation.

Allmänna säkerhetsläget

Läget i Mali är fortsatt osäkert, även om situationen har förbättrats något sedan säkerhetskrisen 2012-13 och ett fredsavtal kunde slutas i juni 2015. En generell risk för kidnappningar och andra terrordåd föreligger, särskilt i landets norra och centrala delar. Risken för sådana dåd bedöms ha ökat på senare tid. Nödvändiga resor utanför Bamako bör endast genomföras efter god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör med anledning av säkerhetsläget undvikas.

Den senaste säkerhetskrisen inleddes 2012 då en sekulär tuareggrupp inledde ett väpnat uppror med syfte att ta kontrollen över ett geografiskt område i norra Mali. I kölvattnet av krisen genomfördes en militärkupp i Bamako mars 2012. Månaden därefter kunde ett eldupphöravtal slutas, kuppmakarna trädde tillbaka och en nationell övergångsregering tillträdde. I januari 2013 drog våldsfrämjande, extremistiska grupper nytta av säkerhetskrisen i norra Mali och inledde en offensiv söderut. Malis regering fick militärt stöd av Frankrike och grupperna motades tillbaka. Demokratiska val genomfördes utan större anmärkningar år 2013. År 2014 återupptogs fredssamtalen mellan Malis regering och två sammanslutningar av territoriellt motiverade grupper, men de våldsfrämjande extermistgrupperna stod alltjämt utanför processen och är fortsatt närvarande i landets norra och centrala delar.

Sedan juni 2015 finns ett fredsavtal på plats och arbetet med avtalets genomförande har tagit vid. Brott mot eldupphöravtalet rapporterades emellertid redan någon månad efter fredsavtalets underskrift. Norra Mali (regionerna Kidal, Gao och Timbuktu), där både de territoriellt motiverade grupperna och våldsfrämjande extremistiska grupper är aktiva, präglas ännu av konflikt och attentat. Incidenter med improviserade sprängmedel (IED) förekommer regelbundet och det finns risk för kidnappning, särskilt av utländska medborgare. Det humanitära läget är fortsatt svårt och flera tusentals personer befinner sig på flykt utom eller inom landet. Kränkningar av mänskliga rättigheter har förekommit.

Sedan 2013 finns en FN-insats, MINUSMA, på plats i Mali för att bidra till säkerhet och stabilitet. Enligt MINUSMA:s mandat, som förlängdes i juni 2015, har insatsen bland annat i uppdrag att övervaka och stödja eldupphöravtalet, stödja genomförandet av fredsavtalet, skydda civila, främja och värna mänskliga rättigheter samt stödja humanitära insatser.

Säkerhetsläget i huvudstaden Bamako är relativt lugnt, men kan snabbt förändras. Beskjutningar av maliska säkerhetsstyrkor och egendom tillhörande FN och FN-kontrakterad personal har förekommit det senaste året. Det finns fortsatt risk för incidenter och demonstrationer som kan leda till sociala oroligheter. Vaksamhet anbefalls vid vistelse på offentliga platser och platser eller inrättningar med särpräglad internationell prägel, då attacker mot sådana platser har förekommit. Poliskontroller förekommer på flera ställen och man bör därför alltid medföra resedokument och identitetshandlingar.

Sedan början av 2015 har säkerhetsläget i centrala och södra Mali återigen försämrats och flera terrordåd har rapporterats. Ett sådant inträffade i mars 2015 då en populär nattklubb i centrala Bamako attackerades och fem personer dödades. I augusti 2015 genomfördes ytterligare en större attack, då mot en malisk armébas och Hotel Byblos i Sévaré strax utanför Mopti i centrala Mali. I november 2015 attackerades ett större hotell i huvudstaden Bamako med ett tjugotal dödsoffer tillföljd. Även under 2016 har attacker genomförts, bland annat mot EUTM Malis högkvarter.

Ambassaden följer utvecklingen nära. Svenska medborgare i landet uppmanas att hålla sig noga uppdaterade genom media, följa rådande reserekommendationer och undvika offentliga och öppna platser liksom platser med särpräglat internationellt klientel. Vidare bör besökare i landet hålla kontinuerlig kontakt med anhöriga och meddela ambassaden om vistelse i landet genom att fylla i den särskilda blanketten på hemsidan. Mer information hittar du under fliken Service till svenska medborgare -> Anmäl din utlandsvistelse.

Terrorism

Risken för terrordåd av grupper kopplade till en våldsfrämjande islamistisk agenda, däribland AQIM (Al-Qaida i Islamiska Maghreb) och Ansar Dine, ökade återigen under 2015 och 2016. Framför allt norra och centrala Mali (Kidal, Timbuktu, Gao, Mopti och delar av Ségou) påverkas av terrorism och kriminalitet, men också huvudstaden Bamako och landets södra delar har drabbats. De senaste åren har flera utländska medborgare förts bort, främst i norra Mali. Fortsatt risk för kidnappningar särskilt i norra Mali och gränsområdena föreligger. Med anledning av terrorattentat under 2015 beslutade maliska myndigheter att införa undantagstillstånd. Tillfälligt undantagstillstånd har vid ett flertal tillfällen därefter annonserats. Den förhöjda hotbilden kvarstår.

Flera attentat har ägt rum under 2015 och 2016 med många skadade och dödade. Attentaten har varit riktade mot såväl maliska och internationella säkerhetsstyrkor som mot maliska civila mål och utländska medborgare. Till de storskaliga dåden hör attentatet mot nattklubben la Terrasse i Bamako i mars 2015, attentatet i Sévaré i augusti 2015, attentatet mot hotell Radisson i Bamako i november 2015 och attentatet mot en malisk armébas i Nampala i juli 2016. Ett attentat genomfördes också mot EU-insatsen EUTM Malis högkvarter i Bamako i mars 2016, dock utan dödsoffer.

Svenska resenärer i Mali uppmanas att hålla sig noga uppdaterade om säkerhetsläget genom media, maliska myndigheter och reseinformation. Det är viktigt att vara påläst om de risker som finns i landet samt att vara uppmärksam på sin omgivning och på det som kan verka avvikande i sammanhanget. Försiktighet bör särskilt vidtas vid stora folksamlingar, offentliga platser, vid turistattraktioner och platser med särpräglat utländskt klientel.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Mali är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige, saknar kust och ligger på en högplatå på 300-500 meters höjd över havet med bergskedjor längre norrut. Klimatet är hett och torrt och i Saharaöknen i norr regnar det mycket sällan. Längre söderut, i det så kallade Sahelområdet, är klimatet mindre torrt och medeltemperaturen något lägre.

Regnperioden infaller mellan juni-oktober då Nigerfloden regelbundet svämmar över och bevattnar och göder marken. De häftiga regnen kan orsaka svåra översvämningar i städerna med många gånger stor skada på enklare byggda bostäder till följd. Sandstormar och sandvindar (harmattan) förekommer särskilt under vinterhalvåret, främst i de norra delarna av landet men stundtals också i söder. Under vår- och sommarhalvåret uppnås stundtals mycket höga temperaturer i hela landet. Livsmedelskriser orsakade bland annat av torka inträffar med jämna mellanrum i Mali och i Sahelområdet.

In- och utresebestämmelser

Observera att visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa i Mali. Närmsta visummyndighet från Sverige är Malis ambassad i Berlin, http://www.ambassade-repmali-berlin.de/, dit ansökan kan sändas postvägen. Det inte längre möjligt att skaffa visum vid ankomst till flygplatsen i Bamako, Mali. Besökare till landet uppmanas vara ute i god tid med visumansökan då processen ofta tar några veckor. Resenärer utan visum släpps inte in i landet utan avvisas vid ankomst.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är med svenska mått mätt undermålig. Regelbunden medicinering bör om möjligt tas med från Sverige.

Under vår och sommar uppnås stundvis mycket höga temperaturer i landet. Regelbunden vätsketillförsel är därför viktigt. Damm, luftföroreningar i huvudstaden Bamako och tillfälliga sandvindar från Sahara (harmattan) kan irritera luftvägar och ögon.

Brist på rent vatten gör att parasiter och bakterier frodas. Noggrann mat- och vattenhygien bör därför tillämpas.  

Malaria är vanligt förekommande i Mali och risken att drabbas är stor, särskilt under regnperioden mellan juni och oktober. Malariaprofylax rekommenderas under vistelser i landet, liksom användning av myggnät och myggstift. Täckande kläder rekommenderas kvällstid.

Vårdguiden 1177:s reseråd och vaccinationer för Mali: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Afrika/Mali/

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet:
+46 771 117700.

Lokala lagar och sedvänjor

Majoriteten av Malis befolkning är muslimer, men religionsfrihet råder. Religionstillämpningen är traditionellt moderat, men i vissa delar - särskilt på landsbygden - kan sedvänjor, uppträdande och klädsel vara mer konservativt.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Transnationell kriminell verksamhet, som vapen-, drog- och människosmuggling, är vanligt förekommande framför allt i norra Mali.

Risken för mer konventionell kriminalitet är emellertid inte större än i de flesta länder i regionen, men väpnade överfall och rån kan förekomma på landsvägar. Var försiktig med att promenera och att resa ensam efter mörkrets inbrott.

Trafiksäkerhet

Trafiken är kaotisk, om än relativt långsam och vänlig. Allvarliga trafikolyckor förekommer ofta, inte minst i huvudstaden Bamako. Bil- och mopedkörning får anses vara riskfyllt, i synnerhet i mörker då det inte är ovanligt att trafikanter kör utan lyse. Det stora antalet mopeder, liksom fotgängare och boskap på vägarna, försvårar trafiksituationen. Standarden på vägarna är oftast undermålig. Att resa med taxi och buss är likaså förenat med faror. Bildörrar bör hållas låsta och fönster uppvevade vid trafikljus.

Försäkringsskydd

Kontrollera alltid att du har en giltig reseförsäkring före avresa.

Övriga upplysningar

Visum och intyg på vaccination mot gula febern krävs vid inresa.

Regelbundna uppdateringar om situationen i landet kan inhämtas via lokal press. Följande länkar går till franskspråkig media i landet:

-       Maliweb: https://www.maliweb.net/

-       Malijet: http://malijet.com/

-       aBamako: http://abamako.com/

-       Studio Tamani: http://www.studiotamani.org/

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

  • Kontrollera din försäkring - försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i försäkringarna om UD har avrått från resmålet.
  • Titta på UD:s och ambassadernas webbplatser.
  • Håll dig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar.
  • Undvik folksamlingar och platser man speciellt varnat för.
  • Hör regelbundet av dig till anhöriga.
  • Meddela ambassaden att du finns i landet genom att fylla i den särskilda blanketten och skicka in den per e-post. Mer information hittar du under fliken Service till svenska medborgare -> Anmäl din utlandsvistelse.

Ambassaden