Reseinformation Irak

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Bagdad-provinsen inklusive Bagdad stad samt till provinserna Nineveh, Anbar, Salah al-Din, Kirkuk och Diyala.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Irak, utom provinserna Dohuk, Erbil och Suleimaniye.

Aktuella händelser

En jordbävning ägde rum mellan gränsen till Irak och Iran under kvällen den 12 november. Mediauppgifter gör gällande att jordbävningen uppgick till mellan 7.2-7.4 på Richterskalan och att dess epicentrum var sydväst om Halabja. Materiell skada och dödsfall har rapporterats.

Ambassaden uppmanar svenska medborgare att löpande följa lokala myndigheters råd och nyhetsrapportering om jordbävningen. Ambassaden följer situationen löpande. Relevant information kommer kontinuerligt att publiceras på ambassadens hemsida.  

Den 29 september suspenderades internationella flyg till och från den kurdiska regionens två flygplatser, Erbil och Suleymaniyah. Det finns inga uppgifter i dagsläget om hur länge suspenderingen kommer att vara. Flyg till och från Erbil och Suleymaniyah sker nu enkom via Bagdad.

Observera att irakisk visering krävs för resor till Bagdad, inklusive transitering på flygplatsen.

Den kurdiska regionala regeringen höll en folkomröstning om självständighet från Irak den 25 september. Den irakiska regering har inte erkänt folkomröstningen. Utfallet av folkomröstningen ledde till att irakiska styrkor lanserade en militär operation för att ta över områden vars tillhörighet är omtvistade mellan Bagdad och Erbil, däribland staden Kirkuk med dödsfall och internflyktingar som resultat.

Svenska medborgare i Kurdistan uppmanas vara vaksamma och löpande följa utvecklingen i media samt amabssadens hemsida.

Säkerhetsläget i Bagdad och Irak är fortsatt allvarligt och präglas av höga våldsnivåer och regelbundna terrorattentat. Våldsdåd inträffar så gott som dagligen i Bagdad med omnejd och säkerhetsläget i de områden som befriats från Daesh förblir oroligt. 

Daesh har fortfarande en närvaro i landet, men har tryckts tillbaka betydligt av de irakiska säkerhetsstyrkorna med understöd av den internationella militära koalitionen mot Daesh. En militär offensiv pågår för att driva ut Daesh från Anbarprovinsen.

Irak står inför en svår humanitär kris till följd av kriget mot Daesh, och det internationella samfundet samarbetar med den irakiska regeringen för att möta de humanitära behoven. 

Allmänna säkerhetsläget

Med anledning av säkerhetsläget kan ambassaden i praktiken inte ge någon konsulär service till de svenska medborgare som trots avrådan reser till och vistas i Irak. Detta gäller hela Irak, d v s även för de tre provinserna Dohuk, Erbil och Sulaimaniya.

Den väpnade konflikten mellan ISIL/Daesh och irakiska säkerhetsstyrkor fortgår. De irakiska säkerhetsstyrkorna har med understöd av den internationella koalitionen åter tagit kontrollen av föera områden i landet från Daesh/ISIL under 2017, däribland Mosul, Tal Afar och Hawija. Den väpnade konflikten förväntas dock fortsätta även när hela Iraks terroritium är befriat från Daesh/ISIL om än under andra former.

Bagdad är fortsatt skådeplats för ett antal terroristattentat även om detssa minskat under 2017. Attentat har framförallt riktats mot irakiska säkerhetsstyrkor och  myndigheter såvaäl som civila mål och offentliga platser. Bagdads säkerhetsläge präglas även av utrbrett kriminellt baserat våld i form av kidnappningar, utplacerade sprängladdningar m.m.

Säkerhetsläget i övriga landet är även det fortsatt osäkert och kan snabbt komma att försämras. 

Stor försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och förberedelser med hjälp av kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör med anledning av de pågående våldsamheterna och kidnappningsrisken undvikas. Privatpersoner eller företag uppmanas därför att ordna med erforderliga transport- och säkerhetsarrangemang. Efter mörkrets inbrott bör man inte vistas utanför bostaden. Sedan slutet av juli 2015 har turkiskt attackflyg bombat grupperingsplatser som misstänks tillhöra PKK i områden som gränsar mot Turkiet.

Ambassaden i Bagdad och sektionskontoret i Erbil kan endast i begränsad omfattning ge konsulär service till svenskar i Irak. Det är viktigt att regelbundet höra av sig till anhöriga och vänner i Sverige under vistelse i Irak.

Det är viktigt att hålla sig väl informerad på plats genom att följa nyhetssändningar och läsa lokala tidningar. Ambassadens hemsida och UD:s hemsida www.ud.se ger information i händelse av ett försämrat krisläge och vid allvarliga olyckor eller våldsdåd.

Om du ändå mot avrådan väljer att resa till Irak, bör du anmäla din vistelse. Anmälan görs elektroniskt via ambassadens hemsida under rubriken – Service till svenska medborgare, och sedan underrubrik – Anmäl din utlandsvistelse. 

Terrorism

Säkerhetsläget i Irak är instabilt och präglas av regelbundna terrorattentat mot irakiska säkerhetsstyrkor, myndigheter samt civilbefolkningen. Hotet från terroristgrupper omfattar stora delar av landet. Utländska medborgare kan råka illa ut genom att befinna sig på fel plats vid fel tillfälle när ett terrorattentat riktas mot andra mål. De kan också utsättas för hot genom att de uppfattas som representanter för ett land eller organisation som utgör måltavla för potentiella attentat. Det föreligger även risk för ekonomiskt och politiskt motiverad kidnappning i stora delar av landet.

Säkerhetssituationen i den kurdiska regionen bedöms som stabil. Daesh intention att utföra attentat i  denna region kvarstår. Daesh förmåga att utföra sådana attentat bedöms dock vara begränsad. Attentat liknande det som utfördes i april månad 2015, mot amerikanska konsulatet i Erbil, kan inte uteslutas. Ambassaden uppmanar svenska medborgare som befinner sig i provinserna Erbil, Sulaimaniya och Dohuk att iaktta försiktighet vid vistelse på offentliga samlingsplatser. Detta mot bakgrund att det kan föreligga risk för terrorattentat mot sådana platser.

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordbävningar förekommer, men inte i någon större omfattning. Däremot är det vanligt med översvämningar vintertid samt sandstormar under våren och hösten vilket kan resultera bland annat i skador på infrastrukturen samt störningar i flygtrafiken.

In- och utresebestämmelser

Observera att visum krävs för resor till Irak. Visum söks på Iraks ambassad i Stockholm. Hela denna visum- och tillståndsprövning tar ofta flera veckor, varför visum bör sökas i mycket god tid. Visum kan inte erhållas vid gränsen, varför resenärer utan giltiga resedokument/visum/tillstånd avvisas direkt vid flygplatsen eller gränsen.

Ytterligare information, se nedan länk till Iraks ambassad i Stockholm:
http://www.iraqembassy.se/

Hälso- och sjukvård

Förutom det instabila säkerhetsläget bör man som resenär också vara medveten om att mindre kolerautbrott noterats på flera platser i landet, däribland i Bagdad-området, det senaste året. I nuläget är landet förklarat som fritt från kolera. Läs mer om kolera på Folkhälsomyndighetens hemsida, inte minst för råd om hur man minskar risken att bli smittad.

Trots att det finns kvalitativt hög vård i Irak är det, på grund av säkerhetsläget i kombination med avsaknad av engelsktalande medicinsk personal samt svårigheter att lokalisera vårdinrättningar, svårt att få tillgång till vård i landet.

Vårdguiden 1177:s reseråd och vaccinationer för Irak: http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar/Varldsdelar-Asien/Irak/

Det går bra att ringa till svenska Sjukvårdsrådgivningen även från utlandet:
+46 771 117700.

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka:
Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134
Emergency Ambulance: 0750-4460104

Lokala lagar och sedvänjor

Klädkoder

Klädsel bör anpassas till lokal sedvänja och kultur. Kvinnor bör klä sig i långärmat/3/4 ärm, inte urringat, med byxor/kjol som slutar nedanför knäna. Vid besök i moskéer och religiösa platser bör man vara extra noga med sin klädsel för att inte väcka anstöt. Kvinnor måste då täcka håret och bära löst sittande kläder som inte avslöjar kroppens former.

Relationer
All typ av ömhetsbetygelse mellan man och kvinna bör undvikas på allmän plats. Homosexualitet är inte förbjudet enligt lag, men inte socialt accepterat i större delen av samhället varför man även här ska undvika ömhetsbetygelser på allmän plats. 

Kriminalitet och personlig säkerhet

Stor försiktighet bör iakttas vid alla resor till Irak. Nödvändiga resor bör endast genomföras efter mycket god planering och med kända kontakter i landet. Resor utan i förväg ordnade säkra transport- och boendearrangemang bör undvikas. Efter mörkrets inbrott bör man inte vistas utanför bostaden.

Folksamlingar, officiella byggnader och religiösa platser bör undvikas i största möjliga utsträckning, då dessa tidigare ofta har utsatts för våldsdåd.

Jämför vidare under rubriken ”Terrorism”.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Irak är mycket riskfylld, olyckstalet mycket högt.

För den kurdiska regionen finns följande telefonnummer i händelse av olycka:
Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134
Emergency Ambulance: 0750-4460104

Försäkringsskydd

En avrådan från UD att resa till ett land eller område utgör en rekommendation. Det är den enskilde resenären som måste fatta beslutet om att resa eller inte. När UD avråder från resor har det ekonomiska och juridiska konsekvenser.
Läs mer på UD:s sida "Vad innebär en avrådan?"

Vad ska man tänka på om man bestämmer sig för att resa trots att UD avråder?

Kontrollera ditt försäkringsskydd inför eventuell resa till Irak. Försäkringsbolagen kan göra inskränkningar i avtalen om UD avråder från resor.

Övriga upplysningar

Det är bra att hålla sig uppdaterad över situationen i landet. Följande länkar går till engelskspråkiga tidningar/webbsidor:

The National Iraqi Agency, http://www.ninanews.com 
Iraqi News, http://www.iraqinews.com

För den kurdiska regionen (KRG) finns dessutom följande länkar:

Kurdistan Regional Government, http://www.krg.org/?l=12
Kurdistan Daily Online Paper, Ekurd, http://www.ekurd.net/
Rudaw, http://rudaw.net/english
Kurdish Globe, http://www.kurdishglobe.net/

För den kurdiska regionen (KRG) finns följande telefonnummer i händelse av olycka/akut ärende:
Emergency Police: 066-104, 066-124, 066-144 och 066-134
Emergency Ambulance/Fire dept: 0750-4460104

Ambassaden & konsulat