Reseinformation Grekland

Aktuella händelser

Onsdagen den 6 december väntas demonstrationer i centrala Athen. 7-8 december planeras högnivåbesök som kommer att påverka framkomligheten i staden. Ev. kan demonstrationer förekomma i samband med besöket. Ambassaden uppmanar besökare inta försiktighet och undvika stora folksamlingar.

Generalstrejk torsdag 14 december.
Landets största fackliga organisationer GESEE för privatanställda och ADEDY för statsanställda kommer att strejka. Följande sektorer förutses drabbas av generalstrejken: Kollektivtrafiken, flygtrafiken, järnvägen, offentliga myndigheter, m.fl.

När ett oljeläckage inträffade i september utanför Athens kust infördes badförbud längs kuststräckan. Sanering pågår, situationen har förbättrats men stränder är fortfarande påverkade.  Badförbudet har hävts vid stränderna i Paleo Faliron. Svenska resenärer i området uppmanas följa lokala myndigheters rekommendationer. 

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är generellt sett ett tryggt resmål. Manifestationer är vanligt förekommande, framförallt i Athen och Thessaloniki. Det har förekommit att fredliga demonstrationer har urartat i våld. Ambassaden vill mot denna bakgrund uppmana resenärer att undvika större folksamlingar och demonstrationer.

Ambassaden lägger kontinuerligt ut information på hemsidan om större manifestationer och strejker som vi känner till i förväg. Spontana strejker och demonstrationer kan förekomma. Det kan innebära att allmänna kommunikationsmedel och färjor ställs in. I samband med demonstrationer kan polisen av säkerhetsskäl tillfälligt stänga tunnelbanestationer i centrala Athen. Svenska resenärer bör hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media, ambassadens hemsida och sitt resebolag. För de resenärer som vill följa grekisk media finns en engelskspråkig tidning Ekathimerini. Ekathimerini på twitter. Följ även grekiska myndigheters anvisningar.

Svenskar som reser till Grekland, uppmanas att anmäla sig till svensklistan. Uppgifterna används av ambassaden för att kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet, vid en större krishändelse. 

Terrorism

Sedan en längre tid finns hot om terrorattentat i Europa. Hotnivåerna kan variera över tid i olika länder och förändringar kan komma snabbt. Enligt SÄPO har terrororganisationen Isil/Daesh sedan sommaren 2014 uppmanat till attentat i Europa. Både underrättelser samt genomförda attentat pekar i riktningen att Daeshs avsikt att genomföra attentat i Europa har ökat. Möjligen visar attentaten på en ökad förmåga för Daesh att genomföra även relativt komplexa attentat i Europa. Se även Säkerhetspolisens hemsida.

För närvarande finns ingen information om höjning av hotnivån i Grekland. Det kan noteras en ökad cirkulation av poliser och allmän skärpning av säkerhetsnivån framförallt kring offentliga platser.

Ambassaden uppmanar svenska resenärer i landet att vara uppmärksamma, pålästa och medvetna om situationen i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda och avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som t.ex. offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör löpande hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.  

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordskalv
Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon. Jordskalv förekommer såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Den grekiska civilberedskapen är god och svenskar på plats uppmanas att följa lokala myndigheters råd. Kontakta även anhöriga i Sverige.

Det grekiska ministeriet för infrastruktur-, transport- & kommunikationer har en myndighet O.A.S.P. Earthquake Planning and Protection Organization, som är ansvarig för landets jordbävningsskydd. På deras hemsida finns information på engelska om hur man ska agera vid en jordbävning ”Learning about Earthquakes and Protection Measures”.

Institute of Geodynamics har en hemsida där man kan se en karta med jordskalv i Grekland samt European - Mediterraean Sismological Centre (EMSC).

Skogsbränder
Under sommaren och varma perioder är det relativt vanligt förekommande med skogsbränder, speciellt under längre varma perioder med kraftiga vindar. Den grekiska civilberedskapen är god och de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser bör iakttas. För mer information: http://civilprotection.gr/en

In- och utresebestämmelser

Vid in- och utresa till Grekland krävs en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort). Resehandlingen behöver inte ha längre giltighetstid än tills hemresan ägt rum.

Observera att körkort eller vanliga id-kort/bankkort inte är godkända resehandlingar.

För ytterligare information kontakta Greklands ambassad i Stockholm

Hälso- och sjukvård

Svenskar är berättigade till nödvändig vård på grekiska statliga sjukhus genom att visa upp ett Europeiskt sjukförsäkringskort/EU-kort. Kortet utfärdas av Försäkringskassan i Sverige. Notera att EU-kortet inte ersätter behovet av att även ha en giltig reseförsäkring. EU-kortet täcker exempelvis inte hemtransport.

För vård på privata sjukhus/vårdinrättningar rekommenderas att i förväg ta kontakt med Försäkringskassan eller ditt försäkringsbolag.

Mediciner på utlandsresan
Om man använder receptbelagd medicin, bör man i god tid innan avresa, kontrollera om det behövs ett Schengenintyg. Se information på Läkemedelsverkets hemsida.

För reseråd och information om vaccinationer se 1177 Vårdguiden  och Folkhälsomyndighetens hemsida.

Lokala lagar och sedvänjor

Vid besök i ett annat land är det viktigt att respektera det landets lagar och sedvänjor. Vid frågor om grekisk lagstiftning och grekiska seder vänligen kontakta Grekiska ambassaden i Stockholm.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Se upp för ficktjuvar! Lämna inte ditt bagage utan uppsikt! Särskilt uppmärksam måste man vara i stora folksamlingar och på tåg, bussar och i tunnelbanan. Som ett allmänt råd i Grekland gäller att pass, pengar, biljetter och andra värdeföremål bör förvaras på ett säkert ställe. Tänk på att svenska pass är mycket stöldbegärliga. En bra idé är att ha en vidimerad kopia av sitt pass/nationella id-kort på sig istället för originalet. Att ersätta ett förlorat pass/nationellt id-kort tar tid och är kostsamt. I Athen bör man vara särskilt uppmärksam om man rör sig kring Omonia, Monastiraki och i Piréus.

Med anledning av illegal migration uppmanas förare av fordon att aldrig acceptera okända personer som passagerare över gränsen. Lämna inte fordonet oövervakat. Extra vaksamhet bör iakttas vid gränsövergångar samt vid färjelägena i Patras och Igoumenitsa.

Trafiksäkerhet

Den grekiska trafiken är tät. Trafikkulturen avviker väsentligt från den svenska. Man kan till exempel inte räkna med att fordon stannar vid övergångsställen.

Olycksfallsstatistiken är mycket hög och ganska många turister råkar ut för trafikolyckor. Grekiska mopeder och vespor kan vara betydligt motorstarkare än svenska och har en annan klassificering. De kan räknas som lätt motorcykel och för att få köra dem, måste man ha körkort för motorcykel.

Försäkringsskydd

Kontrollera ditt försäkringsskydd innan resan påbörjas. Vid eventuell sjukdom, personskada eller annan oväntad händelse är det viktigt att ha en gällande reseförsäkring eller hemförsäkring med reseskydd. Observera att det vanligtvis krävs en tilläggsförsäkring om vistelsen i Grekland varar längre än 45 dagar.

För mer information se Konsumenternas.se.

Övriga upplysningar

Det är förbjudet att plocka med sig någonting från arkeologiska platser. Straffen är stränga.

Innehav av narkotika medför stränga straff i Grekland.

Observera att det är vanligare att betala med kontanta medel i Grekland än i Sverige, speciellt på landsbygden och mindre öar. Vid resor till Grekland bör man därför se till att ha olika möjligheter till betalning, såväl extra kontanter som kredit- och/eller betalkort. Detta också för att täcka eventuella oförutsedda utgifter och nödsituationer. Bankomater finns oftast i större samhällen och på större öar.

Efter folkomröstning den 27 juni 2015 beslutade regeringen den 28 juni 2015, att införa kapitalkontroller. Kontrollerna innebär begränsningar för hur mycket pengar medborgarna kan ta ut från bankomaterna och begränsningar för utlandsbetalningar från Grekland. Resenärer som har betal- och kreditkort utfärdade av och kopplade till utländska banker är undantagna från uttagsbegränsningarna.

Handikappsanpassningen i Grekland är eftersatt. Funktionshindrade bör undersöka förutsättningarna med researrangören.

Vi vill uppmana alla att respektera eventuell röd varningsflagg på stränder.

Vid en oförutsedd händelse, tex olycksfall bör man kontakta researrangören. Om man har blivit bestulen eller utsatt för annat brott, bör polisanmälan göras för att kunna få ersättning från sitt försäkringsbolag.

Viktiga telefonnummer
Turistpolisen 1571
Nödtelefon 112
Polisen 100
Ambulans 166
Ambassaden +30 210 72 66 100

Försäkringsbolagens larmcentraler
SOS International i Köpenhamn
Tel: +45 701 05050
Fax: +45 701 05056
Euro-Alarm i Köpenhamn
Tel: +45 332 52525
Fax: +45 701 09040

Europ Assistance i Stockholm
Tel: +46 8 587 717 00
Fax: +46 8 660 23 90

Ambassaden & konsulat