Vårbasar 9-10 april

  • Vårbasar2016

    Vårbasar Foto: Affisch

Skandinaviska kyrkans vårbasar

Servering, lotteri, second hand - varor, kläder, skor, böcker, husgeråd, leksaker.
Lokala konsthandverkare säljer av egen produktion. 

Plats: Skandinaviska kyrkan
Adress: Daidalou 18, Plaka
Tidpunkt: 9-10 april
öppettider: 12-18  e m 

Läs mer om basaren och kyrkans aktiviteter här: 
http://www.svenskakyrkan.se/grekland

Evenemang