Vårbasar 28-29 mars

  • springbasar_2015

    Spring Bazaar 2015 Foto: Scandinavian church

Skandinaviska kyrkans vårbasar

På basaren kommer det att finnas stor variation av andrahand kläder, skor, böcker, och leksaker, samt hantverk och mat.

Plats: Skandinaviska kyrkan
Adress: Daidalou 18, Plaka
Tidpunkt: 28-29 mars
öppettider: 12-18  e m

Läs mer om basaren och kyrkans aktiviteter här: 
http://www.svenskakyrkan.se/grekland 

Evenemang