Reformsamarbete

För information om det svenska reformsamarbetet med Turkiet, se de engelska sidorna.

http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Ankara/Development-Cooperation/Cooperation-in-Turkey/

Navigation

Top