Vigsel på ambassaden i Ankara eller inför turkisk myndighet

För att kunna vigas på Sveriges ambassad i Ankara krävs att båda parter är svenska medborgare.

Ambassaden i Ankara är den enda svenska myndighet i Turkiet som har vigselbemyndigande och det är endast ambassadören som kan viga.

Hindersprövning ska ske på sedvanligt sätt på det lokala skattekontoret i Sverige. Kopia av intyget om hindersprövning, utfärdat av skattekontoret, ska genom sökandes försorg tillställas ambassaden senast 10 dagar före avtalat datum för vigseln. Originalet samt giltiga pass ska medföras vid ceremonin.

Ambassaden bör kontaktas i god tid för överenskommelse om tidpunkt för vigseln.

Kostnad för vigsel vid ambassaden är motsvarande SEK 600 i lokal valuta. För exakt information om aktuell avgift var god kontakta ambassaden. Denna avgift ska betalas in på ambassadens konto i Garantibank. Kontonummer (IBAN) TR89 0006 2000 1070 0006 2993 16. Lämna in kvittot på insättningen tillsammans med hindersprövningsbeviset.

Vigsel inför turkisk myndighet

För vigsel inför turkisk myndighet krävs att följande handlingar inlämnas i orginal:

Äktenskapscertifikat, hindersprövning samt personbevis med föräldrarnas namn utfärdat av skatteverket i Sverige. Dessa handlingar ska förses med apostillestämpel från svensk notarius publicus. Därefter ska de översättas till turkiska i Sverige eller i Turkiet.

Sverige och Turkiet har tillträtt en konvention som innebär att legaliseringar ersätts med apostille, utfärdat av behörig myndighet i den stat där handlingen upprättats (görs av en notarius publicus i Sverige, se ovan).

Ambassaden legaliserar/intygar/översätter därför ej längre denna typ av handlingar. 

Navigation

Top