Anmälan till röstlängden

Bor du utomlands och vill rösta i valen 2018 och 2019? Anmäl dig till röstlängden!

Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Du behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad

(SKV 7842).

Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill:

-anmäla dig till röstlängd eller

Blankett för ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842): http://www.skatteverket.se/

Läs mer om rösträtt och andra valrelaterade frågor på http://www.val.se/

Har du frågor om val och rösträtt kontakta Valmyndigheten

Tel: + 46 10 57 57 000 valet@val.se

Har du frågor om anmälan till röstlängden kontakta Skatteverket

Tel: + 46 8 564 851 60

E-postformulär för frågor finns på http://www.skatteverket.se/ under kontakta oss.

www.skatteverket.se/omoss/kontaktaoss/mejla/stallenfraga.

Navigation

Top