Nyfödda barn

Att få barn är en spännande händelse i livet. Att få barn i utlandet kan ge upphov till extra frågor och därför har vi samlat information om medborgarskap, folkbokföring och personnummer för barn på denna sida.

Medborgarskap

Barn som föds i utlandet blir svenska medborgare om båda föräldrarna eller mamman är svensk medborgare. Är pappan svensk medborgare kan barnet i flera fall få svenskt medborgarskap. Läs mer om reglerna för medborgarskap på Skatteverkets och Migrationsverkets webbplatser:

Skatteverket

Migrationsverket

Folkbokföring

Eftersom folkbokföringen i Sverige inte automatiskt får reda på att barnet är fött är det viktigt att anmäla födseln till svenska Skatteverket. Det görs på blanketten ”Anmälan Namn” (SKV 7750) som finns att ladda ned från Skatteverkets webbplats. Skicka blanketten direkt till Skatteverket tillsammans med ett födelsebevis och kopior på föräldrarnas pass.

Blanketten "Namn Anmälan" (SKV 7750)

Personnummer/samordningsnummer

Samordningsnummer söks endast i de fall som föräldrarna har för avsikt att söka svenskt pass för sitt barn. I de fall föräldrarna endast vill anmäla barnet till svenska Skattemyndigheten kan de själva göra detta genom att sända in blanketten:

Mer information om att söka pass för barn som inte tidigare haft svenskt pass finns att läsa på sidan:
Ansökan om pass för barn under 18 år

Navigation

Top