Konsulär service till svenskar utomlands

 • melker_dahlstrand-ferry-3917

  Melker Dahlstrand Foto: Ferry

UD och ambassaderna har ett uppdrag att ge konsulär service, det vill säga råd och stöd till svenskar utomlands i olika nödsituationer. När du vänder dig till UD eller en svensk ambassad ska du bemötas respektfullt och korrekt.

Vår konsulära service utgår från det svenska konsulära regelverket och ska ges på ett konsekvent, likvärdigt och rättssäkert sätt oavsett var i världen du befinner dig. Förhållanden och regelverk i olika länder skiljer sig åt och kan ibland påverka förutsättningar för det konsulära uppdraget.

Det här behöver du som resenär förbereda inför en utlandsresa


 • Läs på om resmålet så att du vet om UD avråder från resor och känner till de lagar och sedvänjör som berör dig. Reseinformation och reseråd finns på UD:s webbplats och Sweden Abroad.
 • Ladda ner UD:s app UD Resklar
 • Ha en försäkring som täcker hela resans längd och planerade aktiviteter
 • Ha giltigt pass och visum när det krävs. Kontrollera vas som gäller med landets ambassad.
 • Ha tillräckligt med pengar för hela resans längd inklusive hemresebiljett och oförutsedda händelser.
 • Informera anhöriga om dina resplaner och om hur de kommer att vara nåbar.
 • Anmäl gärna dina kontaktuppgifter till din så kallade svensklistan så att vi kan kontakta dig vid behiv. 

Det här kan vi hjälpa dig med 


 • Ge reseinformation och reseråd per land.
 • Ge råd om hur du kan lösa din situation om du hamnar i en nödsituation utomlands.
 • Utfärda ordinarie eller provisoriskt pass.
 • Ge råd om hur du för över pengar från egna konton.
 • Kontakta anhöriga, försäkringsbolag, läkare, bank och myndigheter i Sverige.
 • Hjälpa och vägleda dig i kontakten med lokala myndigheter i landet.
 • Ge ett ekonomiskt lån för att kunna återvända till Sverige i en nödsituation när alla andra möjligheter är uttömda.
 • Ge information, råd och stöd i en större krissituation.
 • Om du grips av polis eller hamnar i fängelse kan vi bevaka att du får en offentlig försvarare och begära att få besöka dig i fängelset. Om du vill kan vi kontakta dina anhöriga.
 • Vid dödsfall utomlands håller vi kontakt med anhöriga och hjälper dem med praktiska frågor. 

Det här gör vi inte 


 • Vi har ingen bank-, tolk- eller översättningsservice.
 • Vi ger inte allmän turistinformation eller ordnar ditt boende och uppehälle utomlands.
 • Vi betalar inte dina skulder, borgen, böter eller advokat.
 • Vi bekostar inte hemtransport av kista/urna vid dödsfall utomlands.
 • Vi kan inte påverka andra länders in- och utresabestämmelser om du nekas in- eller utresa.
 • Vi kan inte ingripa i andra länders rättsprocesser.
 • Om du grips av polis eller hamnar i fängelse utomlands kan vi inte ordna särbehandling av dig för att du är svensk. Det är alltid lagen i det landet som gäller.

Navigation

Top