Beställning av samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige, innan en passansökan kan göras.

Följande handlingar behöver då uppvisas:

  • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis ska uppvisas i original.
  • Nüfus idaresi, formül A
  • Föräldrarnas vigelsebevis (om gifta).
  • Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation.
  • Ifylld Namnanmälan (blankett SKV 7750 kan laddas ned från www.skatteverket.se).

Samtliga handlingar måste uppvisas i original. Är dokumenten på annat språk än svenska, engelska eller turkiska måste de även vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare. Både original och översättningar måste uppvisas.

Beställning av samordningsnummer kan även göras på Generalkonsulatet i Istanbul och de honorära konsulaten i Alanya, Antalya, Izmir och Mersin.

Navigation

Top