Ansökan om svenskt pass vid Sveriges ambassad i Ankara

Passförfaranden för svenska medborgare

Ansökan om svenskt pass vid Sveriges ambassad i Ankara görs efter tidsbokning. Detta görs antingen genom ett e-mail till ambassaden.ankara@gov.se eller på telefon +90 (0) 312 455 41 00.

Passen tillverkas i Sverige varför det är viktigt att vara ute i god tid om man ska resa. Ambassaden kan aldrig lova exakt hur lång tid det tar innan passet har anlänt. Räkna med drygt en månad. 

Tidsbokningar gäller onsdagar och  torsdagar mellan kl 13.30 - 15.30 efter överenskommelse.

Vänligen observera

Det har förekommit att personer på gatan utanför ambassaden har erbjudit tjänster såsom översättning av dokument. Dessa personer är på inget sätt knutna till ambassaden och de dokument de erbjuder kommer på inget sätt påverka ansökningsförfarandet. Om det är så att ni har blivit ombedda att visa översättningar ska dessa göras på kontor av certifierade översättare.

Navigation

Top