Reseinformation Turkiet

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska gränsen, samt till Diyarbakir stad.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till:

- övriga delar av gränsprovinserna Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Sanilurfa, Sirnak samt Diyarbakir.
- provinserna Van, Siirt, Tunceli, Bingöl, Igdir, Agri samt Hakkari i sydöstra Turkiet.

Aktuella händelser

Den 20 januari 2018 startade Turkiet en militär operation i Afrin, norra Syrien, vilket kan leda till ytterligare osäkerhet i gränsområdena.

Ambassaden påminner om den förhöjda risken för terroristattentat i hela Turkiet samt om ambassadens rekommendation att undvika större folksamlingar och demonstrationer och följa lokala myndigheters anvisningar. Sedan 2015 har ett antal större attentat ägt rum i bl.a. Ankara och Istanbul med många dödade och skadade. Cirka ett tiotal terroristattentat har ägt rum i landet sedan hösten 2016, bl.a. på en nattklubb i centrala Istanbul den 1 januari 2017 och utanför åklagarmyndigheten/domstolen i Izmir den 5 januari. Sedan årsskiftet har det generellt skett färre terroristattentat i de större städerna men risken bedöms fortsatt som hög.

I landets sydöstra delar pågår stridigheter mellan turkiska säkerhetsstyrkor och PKK och säkerhetssituationen kan snabbt förändras. Med anledning av den rådande situationen, och då förändringar kan ske snabbt, uppmanas svenskar på plats att iaktta stor försiktighet, hålla sig noga uppdaterade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens reseinformation, undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters anvisningar. 

________________________________________________________________________

Sedan 21 juli 2016 råder undantagstillstånd i Turkiet. Efter ett ministersammanträde den 17 januari 2018 meddelades att förslaget om förlängning av undantagstillståndet har godkänts. Beslutet träder i kraft den 19 januari och gäller nittio dagar framöver.

Undantagstillståndet innebär inte automatiskt ett utegångsförbud, men kan komma att ha effekter på bland annat rörelsefrihet.

Svenskar som besöker Turkiet ska bära med sig ID-handlingar och rekommenderas att noga följa nyheter då ytterligare förbud kan komma att meddelas av lokala myndigheter.

Det rådande undantagstillståndet i Turkiet innebär att myndigheterna, inklusive säkerhetsstyrkorna, har utökade befogenheter. Som resultat av detta har medborgare, även från andra länder, i vissa fall gripits och frihetsberövats. Det har också inträffat att in- eller utresa från Turkiet nekats utan tydliga förklaringar eller på oklara grunder. I vissa fal har advokathjälp och/eller konsulär assistans nekats.

 

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i hela Turkiet har försämrats sedan juli 2015 och flera terroristattentat har inträffat. Försöket till militärkupp den 15 juli 2016 har ytterligare bidragit till ökad osäkerhet.

Med anledning av detta uppmanar ambassaden och generalkonsulatet svenskar i Turkiet till särskild försiktighet. Man bör även vara extra vaksam vid allmänna platser så som större turistattraktioner, offentliga byggnader, inklusive polisstationer och militära byggnader samt vid hamn/kajområden och vid användandet av allmänna transportmedel. Det kan inte uteslutas att attentat kan ske på andra platser.

Svenska resenärer bör hålla sig uppdaterade om situationen på vistelseorten genom media (t ex via www.hurriyetdailynews.com), ambassadens hemsida och i kontakt med sitt resebolag. Följ även turkiska myndigheters anvisningar noga.

Svenskar som reser till Turkiet uppmanas även att anmäla sig till svensklistan, vars länk återfinns till höger på sidan. Uppgifterna används för att ambassaden och generalkonsulatet, om det finns behov vid en större krishändelse, ska kunna kontakta svenskar som befinner sig i landet.

Det förekommer regelbundet demonstrationer som kan riskera att bli våldsamma. Demonstrationer och större folksamlingar bör därför undvikas.

Istanbul
Med anledning av den förhöjda risken för terroristattentat i landet rekommenderas besökare i Istanbul att iaktta särskild försiktighet vid de stora turistattraktionerna, inklusive turiststråket Istiklal Caddesi, och stadsdelarna i Taksim-torgets närhet. Likaså uppmanas till extra uppmärksamhet i samband med resor med allmänna transportmedel, inklusive med tunnelbanan, och på andra offentliga platser.

Turistorterna längs Medelhavskusten och Egeiska havet
UD avråder inte från resor till turistorterna längst med Medelhavskusten och Egeiska havet. Säkerheten för besökare på de vanliga turistorterna bedöms fortsatt förhållandevis god även om det aktuella hotbildsläget är svårbedömt. Det finns dock en ökad risk för terroristdåd i hela Turkiet, inklusive på turistorterna. Under oktober 2016 ägde två attentat ägde rum i utkanten av Antalya. Inga personer skadades allvarligt i samband med attentaten. Se mer under avsnittet om terrorism.

Risken för att utsättas för rån, stölder eller andra våldsbrott ligger på ungefär samma nivå som i de flesta EU-länder eller lägre. Risken för trafikolyckor är mycket högre än i Sverige på grund av höga hastigheter och små marginaler. Fotgängare, cyklister och MC-förare bör iaktta särskild försiktighet.

Sydöstra och östra Turkiet

Utöver UD:s avrådan, se avsnittet Avrådan, uppmanas svenska resenärer att noga överväga resor till hela sydöstra Turkiet då säkerhetsläget är i högsta grad både osäkert och oförutsägbart, och en ytterligare försämring kan inte uteslutas.

Risken för kidnappningar i Turkiet är generellt låg. Kriget i Syrien, där kidnappningar och försök till kidnappningar är vanligt förekommande, ökar dock risken för sådana brott i gränsområdena mellan Turkiet och Syrien.

Den pågående konflikten mellan PKK och turkiska säkerhetsstyrkor skördar fortsatt många dödsoffer på båda sidor i såväl sydöstra som östra Turkiet. För närvarande finns inga indikationer på att detta kommer förändras på kort sikt. I flera provinser längs gränsen mot Syrien, Irak, Iran, Armenien och Georgien samt ytterligare provinser i sydöstra och östra Turkiet är ett antal områden deklarerade "temporary military/special security zones". I dessa zoner är tillträde för civila förbjudet eller förenat med omfattande restriktioner. Dessa zoner kan med kort varsel utökas. Resenärer uppmanas att följa skyltning samt lokala myndigheters uppmaningar.

Utöver ovan är det framförallt pågående verksamhet kopplat till turkiska militära insatsen i norra Syrien, utvecklingen av koalitionens Mosul-operation i Irak, och de olika terroristgruppernas svar på detta som avgör utvecklingen. Det finns en uppenbar risk för att koalitionens framgångar riskerar att öka sannolikheten för terrorattentat i Turkiet, och/eller raketbeskjutning av turkiskt territorium. Dessutom är den med detta sammanhängande flyktingproblematiken en faktor som ytterligare komplicerar situationen.

Terrorism

Sedan 2015 har ett antal terrorattentat ägt rum runt om Turkiet som krävt ett stort antal dödade och skadade. Det har bl.a. utförts bombattacker i Van, Hakkari, Diyarbakir, Mardin, Adana, Ankara och Istanbul, samt en explosion och en raketbeskjutning i utkanterna av Antalya. Bombdådet som inträffade i Ankara i oktober 2015 anses vara det allvarligaste i Turkiets moderna historia. I december 2016 utfördes ett stort bombattentat mot poliser som bevakat en fotbollsmatch på fotbollsstadion i Besiktas i Istanbul samtidigt som en självmordsbombare sprängde en bomb vid Mackaparken i Istanbul. Samma månad utfördes bombattentat mot en militärbuss i Kayseri. Den 1 januari 2017 ägde ett attentat rum på en nattklubb i centrala Istanbul med många skadade och döda. Den 5 januari 2017 inträffade två explosioner utanför åklagarmyndigheten/domstolen i Izmir.

Därutöver har det förekommit allvarliga hot om terroristattentat och ett flertal planerade sådana har förhindrats av turkiska myndigheter. Även om många attentat i första hand riktar sig mot den turkiska statsapparaten resulterar våldet ändå i många civila offer, både döda och skadade.

Sedan årsskiftet 2016/2017 har det generellt skett färre terrorattentat i de större städerna men risken bedöms ändå tills vidare som hög.  

Terrororganisationen Daesh, även kallad IS (islamiska staten), ISIL (islamiska staten i Irak och Levanten), eller ISIS (islamiska staten i Irak och Syrien), har en betydande närvaro i norra Syrien och längs delar av den turkiska / syriska gränsen. Utländska s.k. foreign fighters reser genom Turkiet till Syrien och Irak för att där ansluta sig till Daesh. Mycket talar för att Daesh har varit  inblandad i ett  stort antal attacker i Turkiet, inklusive självmordsbombningar i Ankara (oktober 2015), attackerna i områdena Sultanahmet (januari 2016) och Taksim (mars 2016) i Istanbul, och attacken mot Istanbuls flygplats Atatürk (juni 2016). Attentatet mot nattklubben Reina i Istanbul den 1 januari 2017 är det senaste i raden av större Daesh-inspirerade attentat vilket krävde 40-talet döda och många skadade.

PKK, som under senare år påtagligt minskat sina aktioner i den sydöstra delen av landet, i huvudsak som en följd av tidigare fredsförhandlingar med regeringen, har åter trappat upp sina aktioner med fokus på i första hand sydöstra Turkiet även om organisationens målsättning nu även riktas mot andra geografiska områden i Turkiet. Det förekommer sedan några månader tillbaka nästan dagligen rapporter om utförda terroristattentat med användning av olika typer av vapen, bl.a. bilbomber, minor, granater, hemmagjorda bomber mm. Även om PKK:s aktioner i första hand tar sikte på den turkiska statsapparaten, inte minst myndigheter inom försvar och rättsväsende, är risken fortfarande mycket stor för att civila kommer att drabbas även framöver.

Även om majoriteten av alla attentat ägt rum i sydöstra delarna av Turkiet och varit riktade mot turkiska statsapparaten, är risken för attentat på andra platser hög. Den kurdiska terrororganisationen TAK, Kurdistans frihetsfalkar, samt Daesh (se ovan), har öppet deklarerat att man avser attackera bl.a. turistområden och utländska medborgare.

Det finns ett förhöjt hot om terroristattentat mot ambassader och konsulat i Ankara och Istanbul. Flera beskickningar har under det senaste året tvingats hålla stängt under kortare perioder pga. hot om förestående attentat.

Råd till svenska resenärer

Allmänna råd till svenska resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet man reser till. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra.

Man bör hålla sig informerad om situationen i landet och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.

http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/terrorism-och-turism/

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Jordbävningsrisk

Turkiet är beläget i mötet mellan två kontinentalplatåer och är därmed jordbävningsdrabbat. De mest drabbade områdena omfattar alla land- och kustområden väster om staden Antalya samt landsbygden öster om staden Diyarbakir. Dessutom går två jordbävningsdrabbade stråk längs den norra delen av landet och genom landets sydöstra delar ner mot städerna Mersin och Adana. Småskalv är vanligt förekommande. Det senaste skalvet med dödlig utgång (7,2 på Richterskalan) inträffade i Van i östra Turkiet i oktober 2011 och orsakade över 600 dödsoffer och tusentals skadade. I augusti 1999 inträffade ett skalv strax öster om Istanbul (Izmit). Jordbävningen mätte 7.6 på Richterskalan och cirka 20 000 personer omkom, många av dem i Istanbul. Dåligt byggda hus var i båda fallen en starkt bidragande orsak till det stora antalet skadade och döda.

På grund av risken för jordbävningar finns även en viss risk för att flodvågor, sk tsunamis, ska uppstå i Medelhavet, Egeiska havet och i Marmara-sjön. Enligt det internationella informationscentret för tsunamis, ITIC, skapade jordbävningen 1999 flodvågor på upp till fyra meter vilka slog in mot kusten nära Izmir och också skadade en flottstation i Gölcük.

Om en jordbävning inträffar när du befinner dig inomhus, försök ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar.

Här hittar du länk till turkiska regeringens myndighet för katastrof- och krishantering AFAD.

Information om vädret i Turkiet från Turkiska Statliga Meteorologiservicen hittar du här.

In- och utresebestämmelser

Svenska ambassaden, Generalkonsulatet och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav.

Kontrollera aktuella inresebestämmelser samt bestämmelser om vistelse och/eller bosättning i Turkiet med Turkiets egen myndighet för migrationshantering, DGMM (Generaldirektoratet för migrationshantering). Kontaktuppgifter för DGMM´s kontor i olika städer runt om Turkiet hittar du här. Notera att vissa handlingar i uppehållstillståndsprocessen måste förses med apostille. Du kan också kontakta Turkiets ambassad i Stockholm för information.

Det händer då och då att svenska medborgare nekas inresa i Turkiet och i stället, ofta efter förhör, skickas tillbaka till landet de reste ifrån. Ambassaden och/eller Generalkonsulatet underrättas inte alltid om detta eller får besked om anledningen till nekad inresa. Ambassaden och/eller Generalkonsulatet kan inte heller påverka turkiska myndigheters beslut. Det händer också att svenska medborgare, som också har turkiskt medborgarskap, hindras att lämna landet.

Från den 1 februari 2012 gäller att svenska medborgare har rätt att stanna sammanlagt 90 dagar i Turkiet utan visering under en period av 180 dagar. Att stanna längre än 90 dagar utan visering leder till böter och i vissa fall förbud att återvända till Turkiet under en kortare eller längre period. Den som planerar att vistas i Turkiet mer än 90 dagar under en 180 dagars period, måste ansöka om ett turkiskt uppehållstillstånd. Utlänningar med uppehållstillstånd giltigt ett år eller längre måste från den 1 februari 2012 registrera sig hos socialförsäkringsmyndigheten (SGK-Sosyal Güvenlik Kurumu).

Fr.o.m 1 januari 2015 måste passet ha en giltighet på  minst 150 dagar vid inresa i Turkiet.

Observera att svenska provisoriska pass i A4-format utfärdade av svenska ambassader och konsulat inte gäller för inresa i Turkiet. De gäller endast för utresa ur och transit via Turkiet. De rosa provisoriska passböckerna som utfärdas av polismyndigheten i Sverige är däremot giltiga för inresa och utresa i Turkiet.

Personer som inte är turkiska medborgare och som vill resa in i Turkiet utan giltiga resehandlingar avvisas av turkisk polis tillbaka till det land från vilket de reste ifrån. Detta gäller oaktat medborgarskap. Svenska medborgare som vill resa in i Turkiet från ett tredje land (t.ex Iran, Irak, Syrien) utan giltiga resehandlingar avvisas således tillbaka till det land som de reste ifrån även om de begärt att få återvända till Sverige. De tillåts inte återvända till Sverige genom Turkiet.

Såsom ovan nämnts händer då och då att svenska medborgare, som också har turkiskt medborgarskap, hindras att lämna landet. För mer information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap se nedan under rubriken "Ovrigt".

Hälso- och sjukvård

Det är mycket viktigt att ha ett gott försäkringsskydd som täcker sjukvård eftersom de flesta läkare och sjukhus kräver betalning i förskott för alla åtgärder utom akuta, livsuppehållande insatser. Detta gäller även den offentliga sjukvården. Ta med en kopia av försäkringsbeviset samt relevanta telefonnummer att använda vid behov utomlands, t. ex telefonnummer till försäkringsbolagens internationella larmcentraler SOS International i Köpenhamn eller Europeiska ERV Alarm.

I Turkiet finns både offentlig och privat sjukvård. Den offentliga vården har generellt en lägre kvalitet än motsvarande vård i Sverige och därför rekommenderas att i första hand söka vård hos privatläkare eller privatsjukhus. Privat sjukvård av god kvalitet återfinns i de flesta större städer i hela landet.

Privat tandvård av god kvalitet finns i de större städerna och på turistorterna längs Medelhavskusten.

Observera att de flesta läkare och tandläkare i huvudsak endast talar turkiska och endast ett fåtal har goda kunskaper i engelska. Mycket få sjuksköterskor och annan medicinsk personal talar annat än turkiska. Det åligger oftast patienten att själv ordna eventuell tolk och det kan därför vara bra att ta med sig en turkisktalande person vid besök hos läkare och vårdinrättningar.

Lokala lagar och sedvänjor

Svenska turister bör bl.a. vara medvetna om följande vid besök i Turkiet:
Både rättsväsendet och samhället som helhet ser mycket allvarligt på beteenden eller uttalanden som kan tolkas som en skymf mot Turkiet som land, mot dess flagga och dess grundare Kemal Atatürk, vars porträtt kan återfinnas i princip på varje myndighet och andra offentliga platser i hela landet. På årsdagen av Atatürks död (10 november 1938) hålls alltjämt en tyst minut i hela landet strax efter kl 0900 på morgonen.

Det är inte tillåtet att föra ut föremål av historiskt värde ur Turkiet. Allt bagage genomlyses vid utresa ur landet och om stenar eller andra föremål av historiskt värde påträffas i bagaget kan detta leda till fängelsestraff.

Turkiet är en sekulär stat. Det är också ett gästfritt land och de flesta är mycket öppna för kontakter med turister. Den absoluta majoriteten av befolkningen är muslimer. Oavsett religionstillhörighet har många turkar en, jämfört med Sverige, betydligt mer traditionell syn på jämställdhets-, sexualitets- och familjefrågor. På turistorterna är detta mindre framträdande men även här bör detta has i åtanke. Vid besök på landsbygden kan det ofta vara lämpligt för kvinnor att inte bära kläder som lämnar axlarna bara och för både män och kvinnor att undvika bara ben. I delar av landet bortom turistorterna är det vanligt att restauranger inte serverar alkohol. Som alltid vid resa utomlands får man större utbyte av besöket om man visar lyhördhet och respekt för lokala sedvänjor.

hemsidan för turkiska Ministeriet för kultur och turism hittar du allmän information om turismen i Turkiet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Även om antalet turister från Sverige till Turkiet minskat är Turkiet fortfarande ett av de största svenska turistmålen med cirka 300 000 svenska besökare årligen. De allra flesta besöker turistorter vid Medelhavskusten och Istanbul. Generellt har Turkiet en förhållandevis låg kriminalitet jämfört med många av EU:s länder. Alla besökare bör dock vara normalt försiktiga och vaksamma. Olika typer av säkerhetsfrågor är aktuella beroende på vilken del av Turkiet man avser besöka.

Resenärer uppmanas till extra vaksamhet på turkiska flygplatser eftersom stöld av svenska pass har rapporterats.

Turistorterna vid kusten
Säkerheten för svenska besökare på turistorterna är normalt sett mycket god. Det antal brott och olyckor som drabbar svenska turister är förhållandevis lågt i förhållande till det mycket stora antalet besökare. De vanligaste ärendena rör stölder av pass och pengar.

Istanbul
Vid besök i Istanbul drabbas turister oftare än på andra platser i Turkiet av ficktjuvar och småstölder. I vissa fall har turister under hot om våld tvingats betala stora summor för påhittade restaurangnotor efter att ha följt med okända personer de träffat. Det har också förekommit att turister drogats och tvingats ta ut pengar i bankomater. Resenärer uppmanas till extra uppmärksamhet i samband med resor med allmänna kommunikationsmedel samt söka undvika större folksamlingar. 

Sydöstra Turkiet
Se mer under "Allmänna säkerhetsläget" och under ”Terrorism”.

Vid genomresa med egen bil
Bilrån och stölder under genomresa i Turkiet förekommer. Vissa tecken tyder på att antalet ökar. Vanligt är snabbt utförda stölder ur en olåst eller obevakad bil på en rastplats eller bensinstation. Det är inte lämpligt att övernatta i fordonen på allmänna platser. Övernattning bör ske på hotell eller pensionat och god uppsikt över väskor och tillhörigheter tillrådes.

Andra säkerhetsfrågor
Det har förekommit att unga svenskar av turkiskt ursprung av den egna familjen eller släkten tvingats till äktenskap som de själva inte önskat. I vissa fall har dessa personer vid besök i Turkiet utsatts för misshandel och hot då de inte accepterat familjens val. Observera att personer med dubbelt (svenskt och turkiskt) medborgarskap uteslutande betraktas som turkar av turkiska rättsinstanser vilket avsevärt minskar svenska myndigheters möjligheter att agera.

Oavsett medborgarskap gäller turkisk lag i Turkiet och det är det nationella rättsväsendet som uttolkar dessa.

Trafiksäkerhet

Trafiken i Turkiet skördar årligen mellan fem- och sextusen dödsoffer och ett par hundratusen skadas. Statistik från 2015 pekar på drygt sjutusen dödade och trehundra tusen skadade. Turkiet ligger i botten bland OECD-ländernas statistik. Antalet fordon ökar kraftigt. Trafikkulturen är annorlunda jämfört med Sverige och körkortskraven är lägre. Hastigheterna är ofta höga, marginalerna små. Stor försiktighet rekommenderas och körning i mörker på landsbygden bör undvikas. Säkerhetsbälten saknas ibland i baksätet (eller går inte att komma åt) på taxibilar trots att lagen föreskriver användning även där.

Tågtrafiken har under de senaste åren inte drabbats av några större olyckor. Flygtrafiken är väl utbyggd och håller internationell standard.

Allmän information om turkiska vägnätet inkluderande motorvägsavgifter hittar du på turkiska Generaldirektoratet för motorvägars hemsida.

Information rörande trafiken i Istanbul inkluderande information om trafiktäthet i Istanbulområdet hittar du på  hemsidan för Trafikkontrollcentrum för Istanbul.

Försäkringsskydd

Som nämns under fliken om "Hälso- och sjukvård" är det av största vikt att varje besökare i Turkiet har gällande reseförsäkring och sjukförsäkringsskydd. Tänk på att många reseförsäkringar som ingår i hemförsäkringen endast gäller i upp till 45 dagar. Ta gärna med en kopia av försäkringsbeviset vid besök och skriv upp kontakttelefonnummer till den internationella larmcentral som förestår den försäkring du har.

Ofta gäller det SOS International i Köpenhamn; Europeiska ERV Alarm (före detta Euro Alarm) som har en central i Istanbul; Falck Global Assistance AB, eller Europe Assistance (före dettta Nordic Assistance).

Vid resa med egen bil bör man också ha kontrollerat att den bilförsäkring man har gäller i Turkiet, i synnerhet skadeersättning till tredje man. S.k. Grönt kort och registreringsbevis rekommenderas. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Vid lokal hyra av bil är det viktigt att kontrollera att hyresavtalet inkluderar en försäkring inkl. trafikförsäkring, skydd för tredje man och, om man så väljer, helförsäkring för det egna fordonet och dess passagerare.

Övriga upplysningar

Information om risker och problem som kan uppstå för personer som har dubbelt medborgarskap hittar du på regeringskansliets hemsida.

Svenska besökare som också har turkiskt medborgarskap betraktas av turkiska myndigheter uteslutande som turkiska medborgare vid besök i landet. Det innebär bl a att den svenska ambassaden i Ankara och generalkonsulatet i Istanbul inte underrättas av turkiska myndigheter då sådana personer till exempel grips misstänkta för något brott. De svenska utlandsmyndigheterna i Turkiet (Ankara resp. Istanbul) har därför små, om ens några, möjligheter att bistå personer med dubbla svenska och turkiska medborgarskap om de misstänks för brott eller förseelser under besök i Turkiet. I de fall där en person tidigare varit dömd eller misstänkt för något brott eller förseelse i Turkiet bör alltid Turkiets ambassad i Stockholm kontaktas innan avresan för att klarlägga om eventuella tidigare domar om fängelse eller böter fortfarande är aktuella. I annat fall riskerar sådana besökare att få tillbringa tid i häkte i avvaktan på att den turkiska gränspolisen utreder frågan.

Beträffande annat konsulärt stöd, t ex vid sjukdom och olyckor samt för att erhålla nya pass etc, har personer med dubbla medborgarskap samma rättigheter och skyldigheter som personer med enbart svenskt medborgarskap.

Ambassaden & konsulat

Navigation

Top