Reseinformation

Avrådan

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Turkiets närområde mot Syrien, upp till ett avstånd om 10 kilometer från den syriska gränsen, samt till Diyarbakir stad.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till:

- övriga delar av gränsprovinserna Hatay, Kilis, Gaziantep, Mardin, Sanilurfa, Sirnak samt Diyarbakir.
- provinserna Van, Siirt, Tunceli, Bingöl, Igdir, Agri samt Hakkari i sydöstra Turkiet.

Aktuella händelser

Under de kommande dagarna förväntas demonstrationer äga rum på olika platser i Ankara, Istanbul och andra städer i Turkiet, däribland vid amerikanska och israeliska beskickningar. Ambassaden uppmanar därför svenskar i området iaktta stor försiktighet och vaksamhet, undvika demonstrationer och följa utveckligen noggrant via media, samt följa lokala myndigheters uppmaningar.

Ambassaden påminner om den förhöjda risken för terroristattentat i hela Turkiet samt om ambassadens rekommendation att undvika större folksamlingar och demonstrationer och följa lokala myndigheters anvisningar. Sedan 2015 har ett antal större attentat ägt rum i bl.a. Ankara och Istanbul med många dödade och skadade. Cirka ett tiotal terroristattentat har ägt rum i landet sedan hösten 2016, bl.a. på en nattklubb i centrala Istanbul den 1 januari 2017 och utanför åklagarmyndigheten/domstolen i Izmir den 5 januari. Sedan årsskiftet har det generellt skett färre terroristattentat i de större städerna men risken bedöms fortsatt som hög.

I landets sydöstra delar pågår stridigheter mellan turkiska säkerhetsstyrkor och PKK och säkerhetssituationen kan snabbt förändras. Med anledning av den rådande situationen, och då förändringar kan ske snabbt, uppmanas svenskar på plats att iaktta stor försiktighet, hålla sig noga uppdaterade om den lokala säkerhetssituationen via media och ambassadens reseinformation, undvika större folksamlingar och demonstrationer samt följa lokala myndigheters anvisningar. 

________________________________________________________________________

Sedan 21 juli 2016 råder undantagstillstånd i Turkiet. Efter ett ministersammanträde den 17 januari 2018 meddelades att förslaget om förlängning av undantagstillståndet har godkänts. Beslutet träder i kraft den 19 januari och gäller nittio dagar framöver.

Undantagstillståndet innebär inte automatiskt ett utegångsförbud, men kan komma att ha effekter på bland annat rörelsefrihet.

Svenskar som besöker Turkiet ska bära med sig ID-handlingar och rekommenderas att noga följa nyheter då ytterligare förbud kan komma att meddelas av lokala myndigheter.

Det rådande undantagstillståndet i Turkiet innebär att myndigheterna, inklusive säkerhetsstyrkorna, har utökade befogenheter. Som resultat av detta har medborgare, även från andra länder, i vissa fall gripits och frihetsberövats. Det har också inträffat att in- eller utresa från Turkiet nekats utan tydliga förklaringar eller på oklara grunder. I vissa fal har advokathjälp och/eller konsulär assistans nekats.

 

Navigation

Top