Lista på avgifter

  • Canal of Djurgården

    Canal of Djurgården Foto: Werner Nystrand

För ansökningar som lämnas in på ambassaden i Ankara, nya avgifter från den 15 februari 2017. Avgiften ska betalas på ambassadens konto i Garanti Bank. Kontonummer är TR88 0006 2001 3610 0006 2985 93 Vänligen betala exakta summan.

Pass

* Ordinarie pass 520,-TL
* Provisoriskt pass 600,-TL
* Främlingspass 280,-TL
* Provisoriskt främlingspass 190,-TL
* Nationellt ID-kort 520,-TL
   

Tillstånd

 
* Arbets-och uppehållstillstånd (för att arbeta i Sverige), Huvudsökande 750,-TL
   - medföljande vuxna 370,-TL
   - medföljande barn 190,-TL
* Arbets-och uppehållstillstånd med familjeanknytning, Huvudsökande 560,-TL
   - medföljande vuxna 560,-TL
   - medföljande barn 280,-TL
* Uppehållstillstånd för studenter, universitet och högskola, Huvudsökande 370,-TL
   - medföljande vuxna 370,-TL
   - medföljande barn 190,-TL
   

Visering

 
* Flygplatstransitering 240,-TL
* Genomresevisering 240,-TL
* Visering upp till 90 dagar 240,-TL
* Barn under sex år  Gratis 
* Barn mellan sex och tolv 140,-TL
* Barn över tolv 240,-TL
   

Intyg

 
* Levnadsintyg Gratis
* Intyg och attest 60,-TL
   

Körkort

 
* Förnyelse av körkort om ingen avgift betaldes vid ansökan 150,-TL
* Förnyelse av körkort om avgift betaldes vid ansökan 60,-TL

 

Navigation

Top