Ambassadens personal

  • Lars Wahlund

    Lars Wahlund Foto: Embassy of Sweden

På ambassaden arbetar följande utsända svenskar samt lokalanställd turkisk personal:

Lars Wahlund
Ambassadör
 
Tove Grönberg 
Ministerråd
 
Bisera Dimitrova
Första ambassadsekreterare
Administrativ och konsulär chef
 
Tomas Bergenholtz 
Ambassadråd
Swedish-Turkish Cooperation
 
Kent Hultgren
Ambassadråd
 
Therese Svensson
Andre ambassadsekreterare
 
Anna Önnered
Andre ambassadsekreterare
 
Stefan Lindberg
Tredje ambassadsekreterare
 
Ingemar Adolfsson
Försvarsattaché
 
Cuneyt Ahmedova
Första ambassadsekreterare
Migration
 
Kajsa Barsk
Andre ambassadsekreterare
Migration

Ida Pettersson
Andre ambassadsekreterare
Programhandläggare
 
Aida Babakirad
Praktikant
..............
Burcu Tazebay
Assistent till ambassadören
 
Hakan Aydos
Konsulär assistent
 
Volga Güler Yaliz
Kassör och administrativ assistent
 
İpek Erel 
Handläggare för främjarfrågor
 
Selin Yasamis
Nationell programhandläggare
 
Öykü Uluçay
Nationell programhandläggare
 
Özgür Tek
Nationell programhandläggare
 
Serkan Taş
Assistent/Politiska frågor
 
Cemal Akyüz
Assistent press- och informationsfrågor, samt receptionist
 
Gülsüm Oral
Receptionist/Sida arkiv
 
Kadir Ekrek
Assistent till försvarsattachén
 
Korhan Doruk
Chaufför
 
Nurettin Altundağ
Chaufför
 
Zöhre Demirel
Städerska
 
Kudret Metin
Trädgårdsmästare

Navigation

Top