Länkar

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
www.srii.org/

Den enda svenska arkeologiska utgrävningen i Turkiet, Labraunda
www.labraunda.org

Engelskspråkig dagstidning
www.hurriyetdailynews.com/

Think-tank websida med information om politik, EU-frågor samt många andra aspekter på det turkiska samhället
www.tesev.org.tr

EU-kommissionens delegation i Ankara
www.avrupa.info.tr

Turkiska EU-ministeriet
www.abgs.gov.tr/

Kontrakts- och finansieringsmyndigheten för EU:s stöd till Turkiet
www.cfcu.gov.tr

På dessa sidor finns även information om EU:s förmedlemskapsstöd till Turkiet.

Navigation

Top