Svenska honorärkonsulaten i Turkiet

Generalkonsulatet i Istanbul har en förteckning över samtliga svenska honorärkonsulat i Turkiet på sin webbplats.

Kontaktuppgifter för de svenska honorärkonsulaten i Turkiet

Navigation

Top