Handel med Turkiet

En av ambassadens uppgifter är att tillvarata och främja Svenska ekonomiska intressen i Turkiet.

Ambassaden arbetar tillsammans med Business Sweden och Generalkonsulatet i Istanbul med att bistå svenska företag att expandera eller etablera sig på den turkiska marknaden, och för att attrahera turkiska investeringar till Sverige.

En snabbt växande marknad

Turkiet är idag världens 18 största ekonomi, med en ung befolkning om 79 miljoner invånare. Turkiets ekonomi har de senaste åren varit en av världens snabbast växande ekonomier med en tillväxt om 3 % mellan 2012-2016, en trend som förväntas fortsätta under 2017.

Den turkiska marknaden har blivit allt mer intressant för svenska företag, och den kan dessutom utgöra en språngbräda till marknaderna i Mellanöstern, södra Kaukasus och Centralasien. En stark inhemsk efterfrågan resulterade i blomstrande affärsrelationer mellan turkiska och svenska företag.

Turkiet ingår i en tullunion med EU sedan 1996, vilket innebär att handeln mellan EU och Turkiet i industriella produkter och förädlade jordbruksprodukter är tullfri (rena jordbruksprodukter, tjänster och offentlig upphandling ingår dock inte i tullunionsavtalet). Genom tullunionen är Turkiet en väl integrerad produktionsplattform med EU. Incitamenten för utländska direkt­investeringar i form av t.ex. frizoner för produktion är goda. Företag som Hyundai, Renault och Toyota liksom svenska Autoliv har lagt omfattande produktions- och sammansättningsanläggningar i landet, vilka främst betjänar EU-marknaden. Även den turkiska textilindustrin ligger långt framme som underleverantör till världens konfektionskedjor.

Svensk företagsnärvaro och handel med Turkiet

Den bilaterala handelsvolymen mellan Sverige och Turkiet uppgick 2016 till 22,7 miljarder kronor, en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Turkiet var Sveriges 19: e största handelspartner när det gäller export och 20: e största handelspartner när det gäller import år 2016.

Den svenska exporten till Turkiet uppgick till 11,8 miljarder kronor 2016, en minskning med 10 % jämfört med 2015 (1 % av Sveriges totala export). De viktigaste svenska exportvarorna till Turkiet är telekommunikationsutrustning, järnmalm, papper och massa.

Sedan 1990-talet har svenska företag blivit alltmer intresserade av att komma in på den turkiska marknaden och Turkiet är idag basen för mer än 125 svenska företag, bl.a. Ericsson, TeliaSonera, Autoliv, Securitas, H & M, Sandvik, Lindex och IKEA. Dessutom har mer än 250 svenska företag distributörer/agenter i Turkiet.

Svenska företag i Turkiet är huvudsakligen inriktade på hälsa och livsvetenskap, IKT, industriell utrustning och fordon, transportsystem, energi- och miljöteknik, mat, säkerhet, sjöfart, detaljhandel, förpackning, verktyg, gruv-, trä-, bygg- och kemisektorer.

Svenska affärsintressen i Turkiet representeras av den svenska handelskammaren i Istanbul.

Importen från Turkiet år 2016 uppgick till 10,9 miljarder kronor, en ökning med 5 % jämfört med föregående år (1 % av den totala importen till Sverige). De viktigaste importvarorna från Turkiet är olika industriprodukter, nämligen delar till motorfordon, textilier, maskiner, elektrisk utrustning och gruvmalm.

Navigation

Top