Business Sweden

Om du är intresserad av att utveckla handel med Turkiet är du välkommen att vända dig till Business Sweden, som har kontor i Istanbul.

Business Sweden i Turkiet hjälper svenska företag som vill etablera sig - eller växa - på den turkiska marknaden. Vi arbetar också för att öka de turkiska investeringarna i Sverige, och finns på plats med kontor i Istanbul.

Vår lokala närvaro ger oss en unik kunskap om marknaden: vi kan språket och affärskulturen, vi har väl utvecklade nätverk, erfarenhet och detaljerad lokalkunskap.

Vi kan hjälpa dig i alla skeden av dina exportplaner, från att de första frågorna dyker upp till att ditt företag behöver praktisk etableringshjälp. Och vi har många olika lösningar. För oss är ingenting främmande, bara det kan hjälpa ditt företag att utvecklas!

Välkommen till vårt kontor!

Kontaktperson:
Özlem Özden, Acting Country Manager Turkey
E-mail: ozlem.ozden@business-sweden.se

Läs mer om verksamheten på Business Swedens webbplats www.business-sweden.se

Navigation

Top