Varning för falska hemsidor

Ambassaden vill varna för hemsidor som erbjuder hjälp med att lämna in en ansökan om Schengenvisering. På hemsidorna erbjuds hjälp att boka tid för inlämning av ansökan om visering hos konsulatet och hjälp med ansökan. Det erbjuds även tjänster rörande uppehållstillstånd. Dessa erbjuds gentemot höga avgifter.  

Av informationen på hemsidorna framgår att dessa utger sig för att tillhöra VFS Global, det tjänsteföretag som tar emot och distribuerar visumansökningar för ambassadens räkning. Ambassaden avråder starkt från användning av dessa hemsidor.  

Ambassaden i Ankara samarbetar endast med VFS Global gällande inlämning och distribution av visumansökningar.

Navigation

Top