Turistbesök

Ska du ansöka om visum för ett turistbesök behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

 • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande.
 • Flyg-/resebokningar eller andra handlingar som styrker den planerade transporten
 • Handling som styrker hotellbokningar eller resplan.
 • Handling som styrker tillräckliga medel för uppehälle, t.ex.
  – bankkontoutdrag som visar överföringarna på kontot under de senaste tre månaderna, och
  – Handling som styrker regelbundna inkomster, t.ex. lönebesked för de senaste tre månaderna (eller liknande).
 • Följande handlingar ska uppvisas av alla kategorier av sökande:
  (a) Om sökanden är arbetstagare:
  – Brev från arbetsgivare och/eller godkännande av ledighet.
  – SGK (socialförsäkringsbevis) samt SGK ”hizmet dökümü”.
  (b) Om sökanden är jordbrukare
  – Jordbrukarcertifikat utfärdat av en lantbrukskammare.
  (c) Om sökanden är anställd i eller ägare av ett privat företag
  – Företagets registrering i handelskammaren och en kopia av kungörelsen i handels¬registrets bulletin.
  – Intyg om att sökanden inte har några skatteskulder.
  (d) Om sökanden är pensionerad:
  – Handling som styrker pensionsutbetalning (bankkontoutdrag eller ”pensionärshäfte”)
  (e) Om sökanden är student:
  – Studieintyg (Öğrenci Belgesi)
  (f) Om sökanden är omyndig/under 18 år och reser ensam eller endast med en förälder eller förmyndare: En av notarie styrkt förklaring från barnets föräldrar (detta villkor gäller inte om den resande föräldern är ensamstående eller ensam har föräldraansvaret)

Navigation

Top