Sport- och kulturbesök

Ska du ansöka om visum i sport- eller kultursyfte behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

 • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs av alla sökande
 • om kulturell aktivitet - inbjudan från arrangören av evenemanget i Sverige
 • om sportslig aktivitet - intyg från sportens nationella förbund i hemlandet, som visar att du är aktiv inom sporten
 • Handling som styrker logi:
 • Handling som styrker tillräckliga medel för uppehälle t.ex.:
  – bankkontoutdrag som visar överföringarna på kontot under de senaste tre månaderna, och
  – handling som styrker regelbundna inkomster, t.ex. lönebesked för de senaste tre månaderna (eller liknande).
 • Följande dokument om syftet med besöket, för alla kategorierna av sökande:
  (a) För kulturevenemang eller konferenser:
  – En inbjudan från arrangören av evenemanget eller avtalet mellan den kulturtjänsteleverantören eller inbjudan till ett kreativt arbete.
  (b) För idrottsevenemang:
  – Inbjudan från en idrottsklubb/idrottsförbund eller ackreditering som bekräftar deltagande i idrottsevenemang.
  – Intyg från den idrottsklubb eller det idrottsförbund som sänder sökanden.
 • Följande handlingar avseende den sökandes personliga situation ska uppvisas av alla kategorier av sökande:
  (a) Om sökanden är arbetstagare:
  – brev från arbetsgivare och/eller godkännande av ledighet.
  – SGK (socialförsäkringsbevis) och SGK ”hizmet dökümü”.
  (b) Om sökanden är jordbrukare
  – Jordbrukarcertifikat utfärdat av en lantbrukskammare.
  (c) Om sökanden är anställd i eller ägare av ett privat företag
  – Företagsregistrering i handelskammaren och kopia av kungörelsen i handels¬registrets bulletin.
  – Intyg om att sökanden inte har några skatteskulder.
  (d) Om sökanden är pensionerad:
  – Handling som styrker pensionsutbetalning (bankkontoutdrag eller ”pensionärshäfte”).
  (e) Om sökanden är student:
  – Studieintyg (Öğrenci Belgesi).
  (f) Om sökanden är omyndig eller under 18 år och reser ensam eller med en förälder eller förmyndare: En av notarie godkänd förklaring av barnets föräldrar (detta villkor gäller inte om den resande föräldern är ensamstående eller ensam har föräldraansvaret).

Navigation

Top