Dokument som krävs

För att din visumansökan ska behandlas krävs de obligatoriska dokumenten nedan. Dessutom krävs ytterligare dokument, beroende på vilken typ av besök du ska göra.

Kontrollera vilka ytterligare dokument du behöver under rubriken för den typ av besök du ska göra, i menyn till vänster.

Ansökan måste vara ifylld på svenska eller engelska. Handligar utfärdade av mydigheterna i hemlandet måste vara i original och ska vara översätta till svenska eller engelska.

Du måste ha:

 • ett ifyllt och undertecknat ansökningsformulär, Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031, eller en utskrift av webbansökan
 • kvitto på betald ansökningsavgift, om du inte betalt vid webbansökan
 • ett pass eller annan giltig resehandling. Detta ska:
  - vara giltigt i minst tre månader efter avresan från Schengenområdet
  - innehålla minst två tomma sidor
  - vara utfärdat inom den senaste tioårsperioden
 • foto i passformat, taget rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader.
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl. Läs mer under Medicinsk reseförsäkring.
 • tillräckligt med pengar för uppehället. Sveriges utgångspunkt är 450 SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor hos släkt och vänner. Ambassaden kräver att du styrker att du kan försörja dig t.ex. genom kontoutdrag från din bank eller lönespecifikation för de senaste sex månaderna.
 • dokument som är specifika för den typ av besök du ska göra. Se under respektive rubrik i menyn till vänster.
 • Irakiska medborgare måste visa up ID kort i original.

Om du är under 18 år eller har medföljande barn ska du även ha de dokument som beskrivs under rubriken Minderåriga i menyn till vänster.

Navigation

Top