Besöka släkt och vänner

Ska du ansöka om visum för att besöka släkt och vänner behöver du dokumenten nedan.

Du måste ha:

 • de dokument som gäller alla viseringssökande. Läs mer under Dokument som krävs
 • Flyg- eller resebokningar eller andra handlingar som styrker den planerade transporten
 • Handling som styrker tillräckliga medel för uppehälle, t.ex.
  – bankkontoutdrag som visar överföringarna på kontot under de senaste tre månaderna, och
  – Handling som styrker regelbundna inkomster, t.ex. lönebesked för de senaste tre månaderna (eller liknande).
 • Handling som styrker att familjeband föreligger (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).
 • Följande handlingar ska uppvisas av alla kategorier av sökande;
  (a) Om sökanden är arbetstagare:
  – Brev från arbetsgivare och/eller godkännande av ledighet.
  – SGK (socialförsäkringsbevis) samt SGK ”hizmet dökümü”.
  (b) Om sökanden är jordbrukare
  – Jordbrukarcertifikat utfärdat av en lantbrukskammare.
  (c) Om sökanden är anställd i eller ägare av ett privat företag
  – Företagsregistrering i handelskammaren och kopia av kungörelsen i handels¬registrets bulletin.
  – Intyg om att sökanden inte har några skatteskulder.
  (d) Om sökanden är pensionerad:
  – Handling som styrker pensionsutbetalning (bankkontoutdrag eller ”pensionärshäfte”)
  (e) Om sökanden är student:
  – Studieintyg (Öğrenci Belgesi)
  (f) Om sökanden är omyndig eller under 18 år och reser ensam eller med en förälder eller förmyndare:
  En av notarie styrkt förklaring från barnets föräldrar (detta villkor gäller inte om den resande föräldern är ensamstående eller ensam har föräldraansvaret)  
 •            

 

Dokument som rör släktingen eller vännen i Sverige

Du måste även bifoga dokument som rör den släkting eller vän du ska besöka i Sverige.

Du måste ha:

 • blanketten Inbjudan – för dig som vill bjuda in släkt eller vänner, nr 240011. Den ska lämnas in i original och vara ifylld och underskriven av den släkting eller vän i Sverige som vill bjuda in dig
 • personbevis för släktingen/vännen i Sverige. Personbevis för ändamålet Inbjudan beställs från Skatteverket och får inte vara äldre än tre månader.
 • Kopia av pass handling (eller ID kort).
 • Om referensperson är sjuk eller gravid-läkarintyg från läkare eller barnmorska. 

Navigation

Top