Besök längre än 90 dagar

Om du vill besöka Sverige i mer än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om det finns särskilda skäl kan ambassaden undantagsvis utfärda  ett så kallat D-visa (nationell visering).

Om du redan vid ansökningstillfället vet att du behöver vistas i Sverige längre tid än tre månader, bör du - istället för ett Schengenvisum - söka uppehållstillstånd för besök. Ansökan kan endast lämnas in vid ambassaden i Ankara efter tidsbokning (via e-post). Ansökan kommer att skickas till Migrationsverket i Sverige som fattar beslut. Du kan läsa mer om ansökningsprocessen och vilka dokument som behövs på Migrationsverkets hemsida.

Om du har särskilda skäl som godkänns av ambassaden kan ambassaden i undantagsfall utfärda en nationell visering, en s.k. D- visering. Dessa tillstånd beslutas enligt svenska regler. Det innebär t.ex. att viseringsförenklingsavtal inte gäller och att beslutet om visum inte kan överklagas. De allra flesta sökande når inte upp till kravet på särskilda skäl. Huvudregeln är således att du istället ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök, när det gäller vistelser över 90 dagar.

Vänligen kontakta ambassaden om du är osäker vilken typ av tillstånd du ska ansöka om. Du kan kontakta oss via e-post eller under migrationssektionens telefontid: måndag- torsdag 11.30- 12.30.

För att du ska kunna beviljas ett uppehållstillstånd för besök eller ett nationellt visum ska syftet med resan till Sverige vara att göra ett besök, inte bosättning. Försörjningen ska vara tryggad under hela vistelsen, och du ska ha en returbiljett eller tillräckligt med pengar för återresan. Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.

Ansökan om Uppehålstillstånd för besök

Du behöver:

 • blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök
 • blanketten Familjeuppgifter - bilaga till din ansökan
 • ett pass eller annan giltig resehandling
 • Kopia på första sidan av passet inklusive samtliga förlängningar och/eller namnändringar
 • två nytagna färgfoton i passformat som inte är äldre än sex månader i storlek 45 mm x 35 mm. Fotona ska vara tagna rakt framifrån mot ljus bakgrund
 • kopia av återresebiljett
 • samt - om du är under 18 år eller har medföljande barn - blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn. Notera att ytterligare handlingar krävs för sökanden under 18 år. Se under rubriken Minderåriga.

Den du ska besöka i Sverige behöver dessa dokument:

Handligar får inte vara äldre än tre månader.

 • blanketten Inbjudan - för dig som vill bjuda in släkt och vänner, vilken ska vara i original
 • personbevis med ändamål "Inbjudan"
 • handlingar som visar att försörjningen är tryggad under vistelsen i Sverige 

Ansökan om D-Visum

Du behöver:

 • Blanketten National visa (D-visa). (Blanketten finns bara på engelska)
 • ett färgfoto i passformat
 • Brev som beskriver de särskilda skäl som gäller i ditt ärende
 • Handling som styrker tillräckliga medel för uppehälle, t.ex.
  – bankkontoutdrag som visar överföringarna på kontot under de senaste tre månaderna, och
  – Handling som styrker regelbundna inkomster, t.ex. lönebesked för de senaste tre månaderna (eller liknande).
 • Handling som styrker att familjeband föreligger (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği).
 • Följande handlingar ska uppvisas av alla kategorier av sökande;
  (a) Om sökanden är arbetstagare:
  – Brev från arbetsgivare och/eller godkännande av ledighet.
  – SGK (socialförsäkringsbevis) samt SGK ”hizmet dökümü”.
  (b) Om sökanden är jordbrukare
  – Jordbrukarcertifikat utfärdat av en lantbrukskammare.
  (c) Om sökanden är anställd i eller ägare av ett privat företag
  – Företagsregistrering i handelskammaren och kopia av kungörelsen i handels¬registrets bulletin.
  – Intyg om att sökanden inte har några skatteskulder.
  (d) Om sökanden är pensionerad:
  – Handling som styrker pensionsutbetalning (bankkontoutdrag eller ”pensionärshäfte”)
  (e) Om sökanden är student:
  – Studieintyg (Öğrenci Belgesi)
  (f) Om sökanden är omyndig eller under 18 år och reser ensam eller med en förälder eller förmyndare:
  En av notarie styrkt förklaring från barnets föräldrar (detta villkor gäller inte om den resande föräldern är ensamstående eller ensam har föräldraansvaret)
 • Det finns inget krav på en medicinsk reseförsäkring, men det rekommenderas eftersom kostnader för sjukvård kan bli höga.
 • 

Navigation

Top